Esperanto-Kurs, Esperanto en dialogo, Lektion 6
Titelillustration: Dirk Wieczorek

Startseite Grammatik Lektion 5 Lektion 6 Übersetzungen zu Lektion 6 Grammatik zu Lektion 6 Lektion 7

Lektion 6 / leciono ses


Die allgemeine Grammatik haben Sie in den ersten fünf Lektionen gelernt. Jetzt fehlen noch eine Reihe von wichtigen weiteren Affixen (im Esperanto: Bildungswurzeln) und Funktionswörtern (Präpositionen, Konjunktionen, Tabellwörtern, usw.)

Da heutzutage besonders viele Studenten Esperanto lernen, ist es nicht verwunderlich, dass in dieser Lektion einiges aus dem Studentenalltag vorkommt.

Außerdem brauchen Sie Internet-Fachwörter, um im Netz mit anderen Esperanto-Lernenden und -Sprechenden zu plaudern. Ein Chat heißt z.B. "babilejo" (wörtlich: 'Plauderort').


<1.0> El mia vivo kiel studento


<1.1> <ĉef->
Saluton!
Permesu, ke mi prezentu min.
Mia nomo estas Birgit. Hodiaŭ mi volas babili al vi pri mia vivo kiel studento.
Kvankam mia familio, kun unu frato kaj unu fratino, vivas en ne tro fora vilaĝo,
ni loĝas dise, ĉar mi studas en la universitato de la proksima ĉef-urbo.


<1.2>
Miaj gepatroj pagadas mian studon, tial mi estas kvazaŭ memstara.
Mi havas sufiĉan monon por viv-teni min kaj ne devas samtempe labori,

"Labori" signifas tie ĉi: "labori per la manoj", "permane labori", "manlabori", ĉar mi jes ja laboras:
Mi estas studento, do, mi laboras ja per la kapo. aŭ, por esti pli preciza: per mia cerbo.


<1.3> <-ik->
El la sciencoj min ĉiam jam plej interesis lingviko.
Tial mia ĉefa fako estas ĝenerala lingviko, ĉar mi volas iĝi lingvisto.
Krom lingviko mi studas la Germanan kaj la Francan lingvojn.
La duono de mia studo pasis rapide.
Mi estas nun jam en la sepa semestro. La antaŭ-ekzamenon mi trapasis sukcese.


<1.4>
Ordinara labortago de mi pasas jene:
En la mateno, je la sepa horo, vekas min mia vekhorloĝo, frue, tro frue, mi trovas ĉiam.
Poste mi lavas min per duŝo; la malvarma akvo viŝas la dormon el miaj okuloj.
Mi matenmanĝas nur malmulte, kutime nur iom da pano, kaj trinkas du plenajn tasojn da kafo.
Antaŭ ol forlasi la domon, mi metas miajn kajerojn kaj librojn en mian tekon.


<1.5>
Poste mi prenas mian biciklon el la koridoro de la kelo kaj biciklas al la universitato.
Se ne pluvasblovas tro forta vento, mi preferas iri per biciklo ol veturi en buso,
ĉar la busoj haltas tro for de mia loĝejo, kaj aŭton mi ne havas.
Alveninte en la universitato mi unue salutas studentajn kamaradojn kaj babilas kun ili iom.
Sed baldaŭ komenciĝas aro da lekcioj.


<1.6>
Pli ol duono de mia studo estas ege interesa, tiel ke kelkaj lekcioj povas esti eĉ foja plezuro.
Aliaj, tion mi devas konfesi, estas sufiĉe malfacilaj, kvankam mi en la lekciejo tre atentas.
Dum la paŭzo je la tagmezo mi kutime restas en la universitato kaj tagmanĝas en la studenta manĝejo.


<1.7> <-op-> <-um->
Je la posttagmezo mi prenas la liston kun farendaĵoj.
Unue mi iras al la universitata biblioteko por kolekti la legendajn librojn kaj kopii kelkajn artikolojn.
Krome povas okazi seminario.
Poste ni studentoj sidas ofte duopetriope kune por cerbumi pri iuj specialaĵoj el la lekcioj.


<1.8>
Fine mi iras hejmen por legi la paĝojn de la kopiitaj artikolojtajpi iom, ĝis kiam iĝas vespero.
Post la vespermanĝo mi ne nepre havas liberan vesperon,
ĉar mi devas ofte ankoraŭ multe lerni kaj skribi, foje ĝis malfrue en la nokto, ĉirkaŭ noktomezo.

Do, tia estas mia ĉiutago.
Studi ne estas kiel suĉi mielon, mi trovas,
sed ĝenerale mi estas kontenta malgraŭ foja malbonŝanco.
Mi simple esceptas tiajn malfacilaĵojn, ĉar ĉiu devas porti sian pakon en la vivo.


<2.0>
Demandu alian personon per la subaj demandoj:


<2.1>
Kio Birgit estas?

Ĉu la loĝ-urbo estas malproksima?

Kiom da gefratoj havas ŝi?

La kioma infano estas ŝi laŭ-aĝe?

Ĉu ŝi havas sufiĉe da mono?


<2.2>
Kiun ĉefan fakon Birgit studas?

Kio ŝi nome volas iĝi?

En la kioma semestro estas ŝi?

Ĉu ŝi jam pasis tra la ekzameno?


<2.3>
Kiu aparato vekas la studentinon kutime?

Ĉu estas tiam frua mateno, tagmezoposttagmezo?

Je la kioma horo la vekhorloĝo vekas Birgit?

Ĉu ŝi pensas, ke la horloĝo vekas ŝin je ĝusta tempo?

Kiom manĝas Birgit matene?

Kiom da tasoj de kafo trinkas Birgit?


<2.4>
Ĉu vi konas ŝian labortagon?

Per kio ŝi veturas al la lekcioj?

Kiaj estas la lekcioj foje?

Kion ŝi faras dum la tagmeza paŭzo?

Ĉu Birgit fine de la tago nepre havas liberan vesperon?


<3.0> Konstruu demandon el la vortoj en la subaj linioj, kaj alia persono respondu ĝin:


<3.1> (Birgit, havi, profesio)

<3.2> (kial, havi, kromlaboro)

<3.3> (personoj, familio)

<3.4> (kiam, horloĝo, veki, Birgit)

<3.5> (manĝi)

<3.6> (tiam fari)

<3.7> (fakoj, studi)

<3.8> (kia, lekcio, universitato)

<3.9> (Birgit, tagmeze)

<3.10> (Birgit, posttagmeze)

<3.11> (Birgit, vespere)


<4.0>
Demandu nun alian personon pri ties vivo:
(Reagu al la respondo foje ŝerce per: "Domaĝe!")


<4.1>
Kiom da jaroj vi havas?

Ĉu via Esperanto-parolado jam fluas?

Ĉu vi ofte eraras parolante Esperanton?

Ĉu vi konas Esperantiston, kiu ekde sia naskiĝo parolas Esperanton?


<4.2>
Je kioma horo vi vespere enlitiĝas?

Dum kiom da horoj vi dormas nokte?

Ĉu vi ŝatas legadi en la lito?

Je kioma horo vi matene ellitiĝas?

Ĉu vi veturadas per biciklo anstataŭ per aŭto al via laborejo?

Ĉu vi kutime estas ĝustatempamalfrua?


<4.3> <Satzattribut>
Ĉu vi manĝas viandon aŭ ĉu vi estas vegetarano?

Ĉu vi havadas margarinon anstataŭ butero sur via pano?

Ĉu vi ŝatas trinki kafon aŭ ĉu vi preferas teon?

Ĉu vi trinkas vian kafon nigra
aŭ ĉu vi prenas laktonsukeron por via kafo?

Ĉu vi trinkas vian teon dolĉasen dolĉaĵoj, do sen sukero, mielo, ktp.?

Ĉu vi preferas verdan teon al nigra teo?

Ĉu vi ŝatas vinon pli ol bieron
aŭ ĉu vi estas ĝenerale kontraŭ alkoholaĵoj kaj trinkadas akvon aŭ aliajn senalkoholaĵojn?

<4.4>
Kion vi faras ekster via labortempo?

Ĉu vi ŝatas festi?

Ĉu vi emas iri piede, kun sako sur la dorso?

Ĉu vi ŝatus, iun tagon pied-iri trans monton por rigardi, kio estas trans la monto?

Kiuj aliaj amuzoj interesas vin?

Ĉu vi estas kontenta pri via ĉiutago?


<5.0> Kiel tekstu la malsupraj frazoj komplete?


<5.1> Hieraŭ mi kuŝ... en mia lito kaj dorm..., kiam vekis mi... mia vekhorloĝo,
mult... tro fru..., mi pensis, ĉar ĝust... tagiĝis.

<5.2> Mi povus ankoraŭ long... pludormi, sed ankaŭ studento estu ĝustatemp... .

<5.3> Tial mi ellitiĝis, vestis mi... kaj komencis matenmanĝ... .

<5.4> Mia matenmanĝo estis tre malriĉ... :

<5.5> Mi trinkis nur unu taso... da kafo... kaj ŝtopis iom da pano... sen buter... en la buŝo... .

<5.6> Kelkaj... kajeroj..., sur kies paĝoj mi notis io...,
kuŝis sur divers... seĝ..., aliaj... sur la tablo meze en la ĉambro:
iam mi devus nepr... ordigi la ĉambron.

<5.7> Mi pakis kvar kajero... kaj miaj... libro... en la teko... kaj iris el la ĉambro... ekster la domo... al mia... bicikl... .

<5.8> Sed ve! Tiu havis difekt... .

<5.9> Mi iĝis tre malĝoj... kaj pensis: "Tia bicikl...o! Mi est... vera malbonŝanc...o."

<5.10> Do, mi iris pied... al la universitato.

<5.11> En ties ĉefa domo estas la lekci...oj, en kiu... mi havas mia... lekcio... .

<5.12> Unue mi salutis miaj... kunstudento... sidant... ĉirkaŭ mi... .

<5.13> Post... mi aŭdis, kio... la lekciisto dir... al ni... .

<5.14> Tiu ĉi don... la informon, ke ŝi baldaŭ ekzamen... ni... .

<5.15> Tio estis ŝoko...!

<5.16> Tial mi hodiaŭ komencis studad... multeg... hor..., ĝis kiam noktiĝos.

<5.17> Sed mi timas, ke malgraŭ tio... jam pov... est... tro malfru... .

<5.18> Ho, kial mi ne pli frue komenc... lerni?

<5.19> Ĉion mi ĉiam far... kun malfru... !


<6.0> Klarigu jenajn vortojn per uzo en kompleta frazo:


<6.1> proksimulo (homo, proksima)

<6.2> urbano (homo, loĝi, urbo)

<6.3> lekciejo (ejo, aŭdi, lekcio)

<6.4> noktomezo (horo, mezo, nokto)

<6.5> geedziĝi (iĝi, edzo, edzino)

<6.6> senŝuulo (homo, sen, ŝuo)

<6.7> dormejo (ĉambro, dormi)

<6.8> paŭzeto (mallonga, tempo, ne, fari)

<6.9> vegetarano (homo, manĝi, viando)

<6.10> tasotenilo (ilo, per, oni, teni, taso)

<6.11> poste-ulo (homo, veni, post, oni)

<6.12> Kiomas? (kioma, horo)

<6.13> longharulineto (malgranda, virino, kun, longa, haro)

<6.14> pensadi (longa, aŭ, intensa)

<6.15> manĝemulo (homo, kutimi, multege, manĝi)

<6.16> malĝustatempemulo (homo, kutimi, ne, ĝusta, tempo)

<6.17> homaro (ĉiuj, homo, mondo)

<6.18> scivolema (ema, voli, scii)


<7.0> Temo:
Kion Birgit faras dum sia libertempo


<7.1>
Birgit havas ankaŭ plurajn hobiojn.
Liber-vola ofico ligas ŝin kun ŝia estonta profesio:
Ŝi helpas, per fakaj informoj produkti kaj redakti specialajn universitatajn paĝojn en la Interreto.
Temas pri la rubriko "lingviko" en reta scienca bulteno por studentoj.
Aperas artikoloj pri diversaj lingvoj, ne nur pri iliaj gramatikaj reguloj,
sed ankaŭ pri literaturo, speciale poezio.


<7.2> <-ec->
Birgit estas ordinara membro en tuta rondo de kolegoj redaktistoj.
La ĉef-redaktisto estas la respondeca ĉefo.
Li estras redaktistaron kaj prezidas ties kunsidojn.

La redaktistoj havas malgrandan oficejon en la universitato, kun kopiilo kaj skanilo, kaj kompreneble kun komputilo.


<7.3>
Birgit oficas ankaŭ, elektante kelkajn artikolojn kun lingvaj temoj el gazetoj kaj raportante pri ili en la scienca bulteno.

Krome ŝi kolektas la artikolojn, tamen ne en skatolo, sed ŝi skanas ilin kaj ŝutas ilin al la Interreto.
Tiel studento, kiu legis certan artikolon en iu numero de la bulteno kaj volas havi papero-version,
povas mem elŝuti ĝin el la Interreto kaj presi ĝin.
Por tio ŝi ricevas multajn laŭdojn, kritiko maloftas.

Fine ŝi jen kaj jen organizas intervjuon kun aliaj studentoj.


<7.4>
Dum sia cetera libertempo ŝi ŝatas aliajn farojn:
kaj aŭskulti muzikon de diskoj per diskilo,
kaj rigardi filmojn de kasedoj,
foje ĝis malfrue en la nokto.

Ŝi ŝatas ankaŭ kinon kaj teatron,
kaj volonte ŝi jen kaj jen rigardas teatraĵon en teatrejofilmon en kinejo.
Precipe plaĉas al ŝi modernaj Francaj filmoj.


<7.5>
Plie ŝi ŝatas fari fotojn, sed ne vere kiel arton, ĉar ŝi ne fotas kun la okuloj de artisto
nek havas ekster-ordinaran fotilon kiel profesia fotisto.

Nur sporto ne donas al ŝi plezuron; sporti entute ne interesas ŝin.


<8.0>
Mariŝa, kisu min (Slovaka popolkanto)


<8.1>
1. ./. Ĉiuj knaboj kaj knabinoj amas sin,
nur neniu junuleto amas min. ./.


<8.2>
(rekantaĵo:)
./. Mariŝa, kisu min,
sen peto al patrin',
ŝi juna same faris,
pri kisoj ne avaris. ./.


<8.3> <-nj->
2. ./. Batas panjo, batas panjo, batas min,
ĉar mi amas, ĉar mi kisas, knabo, vin. ./.


<8.4>
3. ./. Sidas panjo, sidas panjo, sur kortet',
dum mi estas en kamero kun knabet'. ./.


<8.5>
fonto: Sten Johansson


<8.6>
Ludu la kanton nun kiel skeĉon.
(Se vi ne havas kunlernantojn: Domaĝe! Tiam vi povas nur legi la tekston.)


<8.7>
Mariŝa: Ho, neniu amas min. Ĉiuj miaj amikinoj havas amikon, kun kiu ili interkisas.
Nur mi konas neniun, kiu volas min kiel amikinon.
Sed ... ĉu tie ne venas beleta junulo?

Knabo (venas):
Saluton, Mariŝa. Ho, kiom bela vi estas!
Plaĉas al mi via vizaĝo. Mi pensas, ke mi amas vin.
Mi volas esti kun vi, mi volas resti kun vi, kaj kisi vin, kisi vian belegan vizaĝon, jes, kisadi, kisegi vian ruĝan buŝon.

La aŭskultantoj kantas:
Mariŝa, kisu lin, / sen peto al patrin'.
Ŝi juna same faris, / pri kisoj ne avaris.


<8.8>
Mariŝa: (ne scias, kion fari)
(al la aŭskultantaro): Kion? Ĉu mi tuj kisu tiun knabon? Mi ne scias.
(al la knabo) Saluton, knabo mia. Dankon, ke vi diras, ke mi estas bela.
Sed tio estas tro, mi ne estas bela, eble beleta, jes, eble iom beleta.
Kaj ĉu tuj kisi mian buŝon? Tio estus tro rapida. Jen prenu unue mian manon. Ĉu tio ne sufiĉas?

Knabo (prenas ŝian manon kaj ekkisas ĝin):
Ho, mia kor'! Kia mano!
(Rigardas la manon pli proksime, mallaŭte al si)
Kia mano!!! Mi povas legi la monolinion. Ŝi ricevos multan monon. Nun mi pli amas ŝin!
(Laŭte al Mariŝa) Ne, la mono - mi volis diri: la mano ne sufiĉas al mi, mi volas vin tuta, sed unue mi volegas kisi vin! Tio certe estos kiel suĉi mielon.

La aŭskultantoj ripetas: Mariŝa, kisu lin ...


<8.9>
Panjo (alvenas kaj ekvidas ilin): Ha!
Knabo: Ve, ŝi venas tro frue!
Panjo (ekkrias): Kion mi vidas? Li volas kisi Mariŝan. Tio ne eblas.
(al la knabo) For vian manon de mia filino!
(al la aŭskultantaro) Ho, mi konas la junajn virojn. Unue oni interkisas kaj poste oni havas la problemojn:
Neniun monon, neniun domon, neniun komputilon, sed bebon!

Knabo (kun timo): Ĉu tia estas ebla? Kia eventuala bopatrino!
Panjo (al Mariŝa):
Unu aferon mi diras al vi: Vi ne kisos tiun knabon ĉi tie, aŭ mi batos vin, ĉu vi komprenas?
(Ŝi for-iras kaj restas dekstre, kie ŝi laboras en la korto)


<8.10> <-ĉj->
Mariŝa (al la knabo):
Mi ne komprenas panjon. Kiam ŝi estis juna, ŝi tute ne estis avara pri kisoj kaj multe kisadis la knabojn.
Mi scias tion de mia paĉjo.
Sed kion fari? Se ŝi diras, ke ŝi batos min, ŝi ankaŭ certe faros tion.

La aŭskultantoj kantas: Mariŝa, kisu lin ...
dum la knabo kantas: Mariŝa, kisu min ...


<8.11>
Knabo:
Sed ŝi diris, ke mi ne kisu vin ĉi tie. Ĉu ni ne povas iri en la domon por interkisi?
Mariŝa:
Bonege! Tio estas la solvo. Venu kun mi en mian kameron.
(Mariŝa kaj la knabo iras maldekstren)
Mariŝa (ridas):
Panjo estas nun en la korto, dum la knabo kaj mi estas en mia kamero kaj interkisas.
(Ŝi kaj la knabo ridas kaj ili forte interkisas.)

La aŭskultantoj kantas: Mariŝa, kisu lin ...

(Fino)


<9.0> Demandu aliajn pri la temo:
Kion vi faras en via libertempo?

Se vi ne scias vorton por certa faro, rigardu en vortaron.
En la Interreto estas ekzemple la Reta Vortaro. Ĉu vi mem eltrovos ties ret-adreson?


<9.1> Kiujn hobiojn vi havas?

<9.2> Kies muzikon vi ŝatas aŭskulti?

<9.3> Ĉu vi fotas per ekster-ordinare malgranda fotilo?

<9.4> Kiom da sportejoj estas en via urbo?

<9.5> Ĉu vin interesas la foto-arto?

<9.6> Kiom ofte en la jaro vi iras al teatro?

<9.7> Kiaj filmoj plaĉas al vi?

<9.8> Kiam vi uzas poŝdiskilon anstataŭ diskilo?

<9.9> Kiun sporton vi ŝatas dum via libertempo?

<9.10> Kiel ofte vi sportas, ĉu ĉiutage?

<9.11> Ĉu vi emus kunludi en popola teatro?

<9.12> Kiun popolan arton vi konas?

<9.13> Kiom da muzik-diskoj vi havas?

<9.14> Kiujn filmojn vi havas sur kasedoj?

<9.15> Ĉu vi emus, ankaŭ mem skribi libron?

<9.16> Kiun muzikiston vi ŝatas?

<9.17> Kiun muzikilon vi ludas?

<9.18> Kiel ofte vi aliras la Interreton?

<9.19> Kiuj paĝoj en la Interreto vin plej interesas?

<9.20> Ĉu vi jam skribis artikolon en rubriko de gazeto aŭ bulteno?

<9.21> Kiam vi skribas ankoraŭ permane?

<9.22> Kial vi lernas Esperanton?


<10.0>
Temo: Kiel oni salutas kiam dum la tago

Legu jenan tekston. Ĉu vi komprenas ĉion?


<10.1>
Kiel oni salutas matene? Kion oni diras?
Oni diras "Bonan matenon!"
Tio estas mallonga formo de "Mi deziras al vi bonan matenon!"

<10.2>
Kaj ĝis kiu horo oni diras "Bonan matenon!" kutime?
"Bonan matenon!" oni kutime diras ĝis la dek-dua horo, do, ĝis la tagmezo.

<10.3>
Kaj kion oni diras kutime post la tagmezo?
Post la tagmezo oni kutime diras "Bonan tagon!"

<10.4>
Kaj ĝis kiam oni diras "Bonan tagon!"?
"Bonan tagon!" oni kutime diras ĝis la dek-oka horo.

<10.5>
Kaj kion oni kutime diras poste?
Post la dek-oka horo oni kutime diras "Bonan vesperon!"

<10.6>
Kaj ĉu oni diras "Bonan vesperon!" ĝis la dudek-kvara horo, do, ĝis la noktomezo?
Jes, se oni ne iras en la liton ĝis tiam.
Nome, kiam oni volas dormi, oni diras "Bonan nokton!"

<10.7>
Kaj kion oni diras ekde la dudek-kvara horo? Ĉu "Bonan matenon?"
Tion mi ne scias, mi ĉiam dormas tiam. (ridas)

<11.0>
Titolo:
Birgit korespondas en la Interreto

<11.1>
Birgit eksidas antaŭ la ekrano de la komputilo kaj ekigas programon por korespondado per la reta poŝto, tiel nomata retpoŝto.

Ĉiun tagon ŝi ricevas multajn retajn poŝtaĵojn.
Kelkaj homoj trudas mesaĝojn al aliaj. Ekzistas speciala programo por elfiltri tiujn el la amaso de la alvenintaj mesaĝoj kaj por konsili, ilin forviŝi. Tiun programon oni nomas "trudmesaĝa filtrilo".


<11.2>
Ŝi tajpas per la klavoj de la komputila klavaro retmesaĝon al sia amikino Anjo.

La programo mem aldonas la kurantan daton.

La retmesaĝo tekstas jene:


<11.3>
Saluton, kara Anjo!
Mi dankas pro via lasta letero kaj petas pardonon, ke mia respondo venas kun tioma malfruo,
sed mi ne plu memoris vian retpoŝtan adreson.
Cetere ankaŭ mia sano ne estis tute en ordo.
<11.4>
Krome mia reta poŝtfako estis plena, eĉ plen-plena, bedaŭrinde ĉefe de trudmesaĝoj.
<11.5>
Mi havas ankaŭ la daŭran problemon, en-iri la babilejon de umo, ho, nun mi eĉ ne plu scias la nomon.
Retumante mi malofte venas tien kaj tiam ne memoras mian pasvorton.
Daŭre mi forgesas tiajn informojn.
<11.6>
Fine mi nun almenaŭ ĝisdatigis miajn retpaĝojn, precipe la ĉefpaĝon.
Klaku al la nova butono "ret-indikoj", kaj vi vidos informojn pri mi kiel aŭtoro de la retpaĝaro.
<11.7>
Vi petis, ke mi sendu bildon de mi al vi.
Mi ne havas iun koloran, nur nigra-blankan version.

Mi skanis ĝin kaj alkroĉis ĝin kiel alkroĉaĵon en la alkroĉejo de mia retmesaĝo.
Bv. elŝuti ĝin el via reta poŝtfako.


<11.8>
Kiam vi respondos, atentu, ke via temlinio ne estu malplena, ĉar mia trudmesaĝa filtrilo malpermesas tion.
Ali-okaze mia retpoŝta programo verŝajne forviŝos vian tutan retpoŝtaĵon.
<11.9>
Mi devas nun ankoraŭ skribi tekston por la studenta forumo en la reto.
Tial mi jen finas mian mesaĝon.
Korajn salutojn,
Birgit

<12.0>
Demandu kaj alia persono respondu:


<12.1>
Estas nun la 10a horo. Kion vi tiam kutime deziras renkontante alian personon?

<12.2>
Estas nun la 14a horo. Kion vi tiam kutime deziras renkontante alian personon?

<12.3>
Estas nun la 19a horo. Kion vi tiam kutime deziras renkontante alian personon?

<12.4>
Estas nun la 22a horo. Kion vi tiam kutime deziras renkontante alian personon?

<12.5>
Estas nun la 8a horo. Kion vi tiam kutime deziras renkontante alian personon?

<12.6>
Estas nun la 23a horo kaj vi iras dormi. Kion vi deziras?

<12.7>
Kiu estas la kompleta formo de la deziro:
"Bonan matenon!" / "Bonan tagon!" / "Bonan vesperon!" / "Bonan nokton!" ?

<12.8>
Kiu estas la detala formo de la diro:
"Saluton!" / "Dankon!" ?

<12.9>
Kiu estas la detala formo de la voko:
"Gratulon!" / "Sanon!" / "For!" ?

Formu pliajn similajn demandojn!


<13.0>
Interparolo: Legi ne estas laboro
<13.1>
Bonan tagon! Ĉu vi jam bone parolas Esperanton?
Bonan tagon! Ne bone, sed mi jam sukcese trapasis la unuajn lecionojn.
Ho, vi tamen jam flue parolas! Kaj kiu estas via profesio?
Mi estas studento.

<13.2>
Do, vi ne laboras. Bonŝanculo!
Mi jes ja laboras. Ĉu vi konas la vivon de studento?
Mi pensas, ke jes. Studenta vivo estas kvazaŭ suĉi mielon.
De kio vi scias tion?
Aŭskultu: Matene, kiam mi veturas al mia laborejo, mi vidas neniun studenton.
Ĉar ili estas en lekciejo kaj aŭskultas lekciojn.
Tio povas esti. Sed mi pensas, ke ili ankoraŭ dormas.
Kaj ĉu tio estas ĉio, kion vi scias pri la vivo de studento?
Ne, aŭskultu plu: Posttagmeze, sur la vojo hejmen, mi veturas preter multaj studentoj.
Bone, kaj kion ili faras?
Ili sidas proksime al la universitato kaj legas librojn, neniu el ili laboras.
Kaj kiu estas via profesio?

<13.3>
Mi estas redaktisto de gazeto.
Ho, bone. Kaj ĉu vi skribas la tutan tagon?
Ne, mi devas legi, multe legi.
Same kiel la studentoj. Do, vi ne laboras. Bonŝanculo!
Kion? Ho, mi komprenas. Tio estas ĝusta. Mi pensas, ke mi devas peti al vi pardonon.
Mi pardonas vin, estas jam en ordo.

Kaj nun ludu la interparolon mem!


Für das Sprachexamen auf dem Niveau B1 müssen Sie 14 Themen aus dem Alltag beherrschen und darüber reden bzw. einen kleinen Aufsatz schreiben können. Da die benötigten Wörter (Berufe, usw.) sehr individuell ausfallen, kann ein Lehrbuch nicht sämtliche Situationen berücksichtigen. Die in den folgenden Lektionen behandelten 15 Themen sind daher als Beispiele anzusehen. Überlegen Sie im Einzelfall, was bei Ihnen anders ist. Suchen Sie sich die von Ihnen benötigten speziellen Vokabeln aus einem Wörterbuch zusammen und verfassen Sie daraus Ihren Prüfungsdialog bzw. Ihren Aufsatz. Beachten Sie, dass Sie in einer Prüfung keine allzu persönlichen Dinge beantworten müssen; Sie können also auch beliebig von der Wahrheit abweichen. Es geht ja darum, Ihre Redegewandtheit zu überprüfen, nicht darum, Sie auszuhorchen.


<14.0>
Ekzameno sur baza nivelo (B1),
Temo 1: Personaj kaj familiaj indikoj

Lernu la necesajn novajn vortojn.
Poste kompletigu kaj lernu la ekzemplan dialogon,
kaj fine skribu similan dialogon per viaj personaj indikoj.

(Wo geschweifte Klammern sind, müssen Sie etwas einfügen.
Schrägstriche geben mögliche Alternativen an.)


<14.1>

Bonan tagon, mi estas Maria Majer, la ekzamenanto.
Ĉu vi povas prezenti vin?

Volonte. Mia nomo estas ... .
{Name, Wohnort, Alter}

Bonvolu literumi vian familian nomon!

{...}

Dankon, mi notis ĝin. Kaj ĉu vi havas familion?

Jes, ...
{Eltern, Geschwister, Großeltern}

Ĉu vi loĝas kun via familio?

Jes / Ne. {Familie in einer anderen Stadt, weit/nicht weit}

Ĉu vi estas edz{in}o?

Jes / Ne, sed mi havas kor-amik{in}on (= feste Beziehung). {Wohnen aber nicht zusammen} /
Ne, mi vivas sola.

<14.2>

Kiun profesion vi havas?

Mi estas bibliotekisto en la universitato / {Ihr Beruf}.
(Schlagen Sie evtl. Ihren Beruf in einem Wörterbuch nach.).

Bone. Ĉu vi volonte laboras?

Plej ofte mia laboro estas tute interesa, foje ankaŭ {schwierig}.
Sed {generell} mia laboro {gibt} vivoĝojon al mi,
mi ŝatas librojn.

Kaj kion faras viaj gepatroj?

Mi patro estas {Lehrer}, mia patrino estas {Arzt}.
Antaŭ kelkaj jaroj ŝi havis profesi-paŭzon kaj {erzog} miajn pli junajn {Geschwister}.
Sed intertempe ĉiuj vivas for de la gepatroj.
(Überlegen Sie, was Sie antworten könnten!)
<14.3>

Ĉu vi foje havas feston en la familio?

Nu, jes.
Lastan jaron ni festis la geedziĝon de miaj {Onkel und Tante},
kaj la familio, t.e. (legu: tio estas): {Großeltern}, gepatroj kaj gefiloj, kunvenas dum Krist-nasko, kiu estas ja ĉiu-jara festo ne nur por Kristanoj.
Kiu ne povas veni, almenaŭ sendas leteron.

Ĉu estas kroma aldono de festoj pro certaj tradicioj?

Jes, sed ne multo. Tioman komunon ni ne havas.
En julio estas {immer} somera festo por la tuta familio.
Dum la Patrinotago kunvenas ĉiuj {Töchter und Söhne} ĉe {Mama}.
Kiam iu havas naskiĝtagon, oni laŭ-eble {besucht} tiun aŭ almenaŭ {ruft an} al li.

Via raporto estis tre interesa. Koran dankon!

Ne dankinde. Mi tion {gern} faris.

<15.0> <eks-> <-id-> <-ing-> <-ism->
La konstru-radikoj de Esperanto

Lernu la lastajn mankantajn konstru-radikojn de Esperanto.

1 prefikso: eks-

Ekzempla frazo:
Mia eks-edzo loĝas en la sama urbo, cetere kune kun eksa amikino de mi.

3 sufiksoj:

Do, Esperanto havas kvardek du konstru-radikojn.

Ripetu la konstru-radikojn de Esperanto.
Kontrolu unue, ĉu vi memoras kaj komprenas ĉiujn:
11 Prefiksoj:
bo-, ĉef-, dis-, ek-, eks-, fi-, ge-, mal-, mis-, pra-, re-
31 Sufiksoj:
-aĉ-, -ad-, -aĵ-, -an-, -ar-, -ĉj-, -ebl-, -ec-, -eg-, -ej-, -em-, -end-, -er-, -estr-, -et-, -id-, -ig-, -iĝ-, -il-, -in-, -ind-, -ing-, -ism-, -ist-, -nj-, -obl-, -on-, -op-, -uj-, -ul-, -um-

Vi konas pli da vortoj ol vi scias. Enmetu afiksojn en jenajn frazojn kaj ripetu la frazojn en la Germana.


<15.1>
Esperanto-parolantoj estas Esperant{?}oj, kaj oni diras:
Tie, kie ili loĝas, estas Esperant{?}.

<15.2>
Kiam iu membras en Esperanto-grupo, tiu estas grup{?}o kaj nomata "samide{?}o".

<15.3>
Plurajn ŝtupojn havas la ŝtup{?}o kondukanta supren al mia loĝ{?}o.

<15.4>
Gepatroj nur malfacile alkutim{?}as al la longa telefon{?}o fare de siaj {?}filoj.

<15.5>
Post al{?}o oni ricevas tujan konfirm{?}on.

<15.6>
Zamenhof kurac{?}is multajn homojn. Komence li estis ĝenerala kurac{?}o, poste, pli speciale, okul{?}o.

<15.7>
- Kia muso ne estas {?}o de muso?
- Nu, tio estas {?}e facila: komputila muso.

<15.8>
Tiu ĉi misa vorto en mia teksto ne estas eraro, mi simple {?}tajpis ĝin.

<15.9>
Io legata estas leg{?}o, io skribita estas skrib{?}o kaj io aldonataaldonita estas aldon{?}o.

<15.10>
{?}donita feliĉo estas plur{?}a feliĉo.

<15.11>
La gepatroj de Ana nomas ŝin ĉiam nur A{?}o, dum Ana diras al ili "pa{?}o kaj pa{?}o".

<15.12>
Kiu ĉiam volas scii ĉiujn nov{?}ojn, estas tre scivol{?}a.

<15.13>
La akcidenton kaŭzis la tro alta rapid{?}o de la difekta aŭto.

<15.14>
La {?}-uloj de mia {?}familio ne apartenas al miaj antaŭ-{?}oj.

<15.15>
Bonan tagon, {?}sinjoroj Majer! Pardonon, ke mi ne tuj {?}konis vin.

<15.16>
Mi ne dirus, ke tiu libro estas nepre leg{?}a, sed ĝi certe estas leg{?}a.

<15.17>
Homo, kiu profesie veturas sur la maro, estas mar{?}o.

<15.18>
"Kamarado" signifas "kamer-kun{?}o" aŭ "samkamer{?}"o.

<15.19>
Infano: "Mi ne volas manĝi tiun ĉi supon, ĝi gustas {?}e."
Panjo: "{?}knaboj en {?}riĉaj landoj ĝojus, se ili havus nur iun {?}on de la supo."
Infano: "Mi ja same."

<15.20>
Mi demandis Katarinon, ĉu ŝi volas {?}i mia edz{?}o,
sed tiu {?}ulino rid{?}ante nur mokis: "Tion la dioj malhelpu!"

<15.21>
Tiu teksto ne estas kompren{?}a, ĉu vi povas klar{?}i la enhavon al mi?

<15.22>
Afikso estas vort{?}o, sed manlibro kun fremdaj vortoj estas vort{?}o.

<15.23>
Por kelkaj okazoj ne estas kaŭzo, ili ŝajne de si mem est{?}as.

<15.24>
Diri la literojn de vorto laŭvice, estas liter{?}i.

<15.25>
Oni montras malbonan edukon, kiam oni daŭre manĝ{?}as per la fingroj kaj ne per la manĝ{?}aro.

<15.26>
Kie oni eniras, tie estas la enir{?}o; kie oni eliras, la elir{?}o.

<15.27>
Anstataŭ "Pollando" oni povas diri ankaŭ "Pol{?}o".

<15.28>
Per komputilo oni povas ankaŭ kalkuli, sed kutime sufiĉas poŝkalkul{?}o.

<15.29>
"Plulegi" signifas "daŭr{?}i la leg{?}on".

<15.30>
Instru{?}o de lern{?}o estas samtempe ankaŭ eduk{?}o.

<15.31>
Por paŭzi mi volonte trinkas kafon en kaf{?}o aŭ manĝas picon en pic{?}o.

<15.32>
Nia aŭto estas granda, ni sidis iam dek{?}e en ĝi.
Tio ne estas kred{?}a, vi tro{?}as.

<15.33>
Redakt{?}o estas ankaŭ oficisto, ĉar la redakt{?}o estas speciala ofic{?}o.

<15.34>
Ĝenerale oni ne plu uzas ordinaran tajp{?}on, sed komputilan pres{?}on.

<15.35>
Se vi ne scias la nomon de objekto, diru "{?}o",
kaj se mankas al vi la ĝusta verbo, uzu simple "umi".

<15.36>
Neĝis tiel intense, ke ankaŭ meze en la urbo la centra {?}strato {?}is glata.

<15.37>
Kiam oni for-iras, oni diras "Ĝis {?}vido!".

<15.38>
Post kiam oni studis mult{?}e da jaroj, oni trapasas ekzamenon kaj {?}as scienc{?}o.

<15.39>
Avar{?}o ne prunte donas monon eĉ al sia proksim{?}o.

<15.40>
La laŭtparol{?}o en la teatr{?}o komunikis, ke la homoj povas {?}paŭzi.

Nun diru unu vorton kun afikso al alia kursano kaj tiu formu kompletan frazon, en kiu aperu via vorto.


<16.0> Intervjui studenton
<16.1>
Intervjuisto: Bonan matenon, sinjoro. Mia nomo estas Karlo Pridemandema. Mi volas intervjui vin, ĉu en ordo?
Studento: Bonan matenon, sinjoro Pridemandema. Jes, tio estas en ordo.

<16.2>
Bone, dankon. Ĉu vi povas diri, kiel vi nomiĝas kaj kion vi faras ĉi tie?
Jes, mi estas Ivo Scionto, kaj mi legas libron.

<16.3>
S-ro Scionto, legi libron kutime estas hobio. Ĉu vi havas nun libertempon?
Ne, mi estas studento kaj legi libron signifas por mi studi.

<16.4>
Multaj homoj pensas, ke studentoj havas bonan vivon. Ili nur malofte laboras.
Tio ne estas ĝusta. Studi estas labori.

<16.5>
Se oni diras "labori", tiam la homoj kutime pensas pri manlaboro.
Studi certe ne estas manlaboro. Kiel vi povas klarigi, ke vi same laboras kiel ordinara laboristo?
La laboro de studento certe ne estas la sama kiel tiu de laboristo.
Studi signifas labori per la kapo, kaj vespere mi kutime estas sufiĉe malforta.

<16.6>
Sed studentoj ne produktas ion, ĉu ne?
Ankaŭ tio estas malĝusta. Per studo oni produktas scion en sia kapo,
kaj tiun scion oni post la ekzameno uzas por profesi-nivele, science labori.
Sen studentoj poste ne estas sciencistoj, kaj ekskluziva manlaboro ne sufiĉas.

<16.7>
Laŭ diro studentoj ne konas manlaboron.
Ankaŭ tio ne estas vera. Studento, kiu ne ricevas sufiĉe multan monon de la gepatroj,
devas ankaŭ manlabori por vivteni sin.

<16.8>
Bone, mi komprenas. Do, studentoj ne estas nur libertempuloj.
Certe ne.

<16.9>
Sinjoro Scionto, mi dankas vin, ke mi povis intervjui vin.
Mi ankaŭ dankas al vi, sinjoro Pridemandema.

Kaj nun ludu la intervjuon mem ...


<17.0>
Ekzameno sur baza nivelo (B1),
Temo 2: Hejmo kaj ĉirkaŭo

Lernu la necesajn novajn vortojn.
Poste kompletigu kaj lernu la ekzemplan dialogon,
kaj fine skribu similan dialogon per viaj personaj indikoj.

(Wo geschweifte Klammern sind, müssen Sie etwas einfügen.
Schrägstriche geben mögliche Alternativen an.)


<17.1>

Bonan vesperon, mia nomo estas Karlo Koro.

{Begrüßung als Antwort, seinen Namen sagen}
Mi estas {studento / ...}.

Unue mi ŝatus scii, ĉu vi loĝas ankoraŭ ĉe via familio.

Ne, mi estas pli-malpli memstara.

Ĉu vi loĝas en domo aŭ en loĝejo?

Mi loĝas en
{propra malgranda loĝejo / gemietete Wohnung / gemietetes Zimmer / apartamento}.

En kiu etaĝo ĝi estas?

En la
{ter-etaĝo / subtera etaĝo / kelo / etaĝo sub la tegmento = subtegmenta etaĝo}
de plur-etaĝa domo.

Kiel hela aŭ kiel malhela estas via loĝejo?
Nome, helo estas grava eco de loĝejo.

{(sufiĉe/iom) hela, grandaj fenestroj / (sufiĉe/iom) malhela, malgrandaj fenestroj)}

<17.2>

Bone, kaj kia estas la ĉirkaŭaĵo?

Mia loĝodomo estas en {Viertel} de kvieta vilaĝo sen densa trafiko.
Laŭ la randoj de la {Straßen} estas arboj,
kaj {allgemein} multaj verdaĵoj ĉirkaŭe, kiel decas por kampara komunumo.
Tial parko kun grandaj verdaĵejoj ne estas {notwendig}, por povi promeni.
Kiam mi devas {fahren} al la {Haupt}-urbo, mi povas uzi {nahe} bus-haltejon.
La {Dorf} havas ankaŭ {relativ} multajn magazenojn.
Por manĝi kaj trinki vi povas en-iri hejmecajn gastejojn kaj trinkejojn.

<17.3>

Ĉu vi vespere ofte renkontiĝas kun amikoj?

Ne ofte. Por tio mi ne havas tempon.
Sed {zuweilen} mi estas kun ili en
{gastejo / trinkejo de la vilaĝo} aŭ en
{kinejo / teatrejo / diskoteko de la ĉef-urbo}.

<17.4>

Se vi ne povas loĝi hejme, estas du kontraŭaj ebloj:
Vivi en luata loĝejo aŭ en studenta hejmo: Kion vi preferas?

Miaj amikoj el la urbo raportas pri laŭ-diraj avantaĝoj, loĝi en {Studentenheim}.
Tio ne estas tiel multekosta, ili {argumentieren},
kaj ankaŭ kontrakti pri luo de studenta ĉambro estas pli simpla afero ol pri luo de {Wohnung}.
Krome en studenta hejmo oni laŭ-dire havas multan komunon kaj tial {niemals} estas sola aŭ eĉ soleca.
Oni povas kunsidi kun aliaj studentoj de la sama {Fach} kaj komune cerbumi pri {spezielle} problemoj,
kuiri kaj manĝi kun la aliaj en la komuna {Küche}.

Kvankam tiuj argumentoj povas esti {wahr},
mi tamen pli {gern} loĝas ekster urbo.
Mi tiam havas pli grandan {gemietete} loĝejon kun iom da lukso:
proprajn necesejon kaj lavejon, kaj eĉ foje gasto povas tranokti ĉe mi.
En studenta ĉambro tio ne eblas.

Nur loĝokomunumo eble povus esti alternativo por mi, malgraŭ la laŭ-dira malfacilaĵo pri malpli simpla lu-kontrakto.


<17.5>

Bone, koran dankon pro viaj informoj.
Mi nun bone povas imagi vian loĝejon kaj ĝian ĉirkaŭon.

Ne dankinde. Estis por mi {ein Vergnügen}.

Ĝis revido, {nomo de la ekzamenito}!

Ĝis revido, sinjoro Koro!

<18.0>
Interparoloj
Post kiam vi legis la tekston, ludu la interparolon mem.
<18.1a>
Bonan tagon, Beate. {Wie} vi fartas?
Bonan tagon, Hugo. Mi fartas {ziemlich = genügend} bone, kaj kiel vi?

Dankon, ankaŭ mi sufiĉe bonfartas. Sed mi {muss} konfesi, ke mi estas tro {dick}.
Ĉu vere? Kaj {was} vi faras kontraŭ tio?
Ĉu vi {treibst Sport} aŭ ĉu vi manĝas malpli?

Kaj, kaj. Mi multe {fahre Rad} kaj nur {wenig} manĝas.
Ne diru! {Vielleicht} sufiĉas, se vi nur {abends} ne manĝas ion.

Ne, mi ankaŭ malmulte {frühstücke}.
Nur panon, kaj {außerdem} mi trinkas kafon kun sukero.
Kun sukero! Tio ne {ist möglich}.

Ĉu mi evitu {Zucker}? Ĉu mi prenu mielon?
Nek sukeron nek {Honig}, plej bone entute ne kafon.

Ĉu vi pensas, ke mi pli bone {trinken soll} teon?
{Keineswegs = gar nicht}! Ankaŭ teon vi ne trinku.

{Also}, mi ne trinku ion kaj manĝu nur panon.
Panon! Ho, {gerade = ausgerechnet, genau} pano estas malbona, se vi ne volas resti dika.

Kio? Ĉu ne trinki, ne manĝi? Ĉu vi povas {erklären} al mi, kiel mi vivu tiel?
Vi ja ne diris, ke vi volas vivi. Vi diris, ke la {Haupt-}afero estas esti {dünn}.

<18.1b>
Bonan tagon, Hugo. Kiel vi {geht es}?
Bonan tagon, Beate. Mi fartas sufiĉe {gut}, kaj kiel vi?
Dankon, ankaŭ mi {genügend} bonfartas. Sed mi devas {gestehen}, ke mi estas tro dika.
{Wirklich}? Kaj kion vi faras {dagegen}?
Ĉu vi sportas aŭ ĉu vi manĝas {weniger}?
{Sowohl als auch}. Mi multe biciklas kaj nur {wenig} manĝas.
{Sag bloß! = Sage [das] nicht}! Eble sufiĉas, {wenn} vi nur vespere ne manĝas ion.
Ne, mi ankaŭ malmulte {frühstücke}.
Nur panon, kaj krome mi trinkas {Kaffee} kun sukero.
Kun {sukero}! Tio ne eblas.

Ĉu mi {soll vermeiden} sukeron? Ĉu mi {soll nehmen} mielon?
{Weder} sukeron {noch} mielon, plej bone {überhaupt} ne kafon.

Ĉu vi {denkst}, ke mi pli bone trinku teon?
Tute ne! Ankaŭ teon vi ne {sollst trinken}.

Do, mi ne trinku {irgendwas} kaj manĝu nur {Brot}.
Panon! Ho, ĝuste pano estas {schlecht}, se vi ne volas {bleiben} dika.

{Was}? Ĉu ne trinki, ne manĝi? Ĉu vi povas {erklären} al mi, {wie} mi vivu tiel?
Vi ja ne diris, ke vi volas {leben}. Vi diris, ke la {Hauptsache} estas esti {dünn}.

<18.2a>
Bonan tagon!
Bonan tagon ankaŭ al vi!
{Anscheinend} ni ankoraŭ ne konas nin. Mi estas Otto.
Bone, Otto, kaj mi estas Pascal.
De kie vi venas?
{Heute}?
Ne, mi {wollte} demandi, kie vi loĝas.
Ho, mi komprenas. Mi venas de Strasburgo, kaj de kie vi?
Mi venas de Essen.
Tiam vi estas {Deutscher}, ĉu ne?
Jes, kaj vi {Franzose}.
{Natürlich}. - Kion vi laboras? {Was = welcher} estas via profesio?
Mi estas studento de la {Universität} de Essen.
Studento, mi komprenas. Mi estas {Redakteur}.
{Entschuldigen Sie} la ŝercon: Redaktisto {beruflich} redaktas tekstojn, kiujn li ne komprenas, ĉu ne?
Mi {gern} reŝercas: Kaj studentoj profesie studas aferojn, {die} ili ne komprenas.
(Ili ridas)
<18.2b>
Bonan tagon!
Bonan tagon ankaŭ {Ihnen}!
Ŝajne ni ankoraŭ ne {kennen} nin. Mi estas Lara.
Bone, Lara, kaj mi estas Jacqueline.
{Woher} vi venas?
Ĉu hodiaŭ?
Ne, mi volis demandi, kie vi {wohnst}.
Ho, mi komprenas. Mi venas de Strasburgo, kaj de kie vi?
Mi venas de Essen.
Tiam vi estas {Deutsche}, ĉu ne?
Jes, kaj vi {Französin}.
Kompreneble. - {Was} vi laboras? Kiu estas via profesio?
Mi estas studento de la universitato de Essen.
Studento, mi komprenas. Mi estas {Redakteur}.
Pardonu la ŝercon: Redaktisto profesie {redigiert} tekstojn, kiujn li ne komprenas, ĉu ne?
Mi volonte {"scherze zurück"}: Kaj studentoj profesie studas {Sachen}, kiujn ili ne komprenas.
(Ili ridas)
<19.>
Kantante diri: Adiaŭ!

(Melodio: Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!)
Esperanta versio: © Rudolf Fischer

Nun diru "Ĝis / revido!" ni!
Ne restu longe for!
Sen ĝojo vivos mi sen vi,
doloros mia kor'.

Ni diru "Ĝis / revido" nur!
Al vi konfesas mi:
Sen vi ne estos plu plezur'
ĝis la revid' kun vi!


Startseite Grammatik Lektion 5 Lektion 6 Übersetzungen zu Lektion 6 Grammatik zu Lektion 6 Lektion 7
Wörterbuch Esp.-Deutsch: a... al.. an.. ar.. b... bo.. c... ĉ... d... di.. do.. e... ek.. er.. f... fi.. fr.. g... ĝ... h... ĥ... i... in.. io.. j... ĵ... k... ki.. kl.. kon.. kr.. ku.. l... li.. m... me.. mo.. n... ni.. o... p... pe.. po.. pr.. r... ri.. s... se.. si.. so.. su.. ŝ... t... ti.. to.. u... v... vi.. vo.. z...
Wörterliste Deutsch-Esp.: Hinweise A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X ... Z