Esperanto-Kurs, Esperanto en dialogo, Lektion 7
Titelillustration: Dirk Wieczorek

Startseite Grammatik Lektion 6 Lektion 7 Übersetzungen zu Lektion 7 Grammatik zu Lektion 7 Lektion 8

Lektion 7 / leciono sep


Inhaltlich stehen in dieser Lektion Esperantotreffen im Mittelpunkt.
An Sprachlichem lernt man dazu:

An Grammatik kommt damit praktisch nichts Neues mehr. Es wird nur noch ein Hinweis auf Satzkonstruktionen mit Partizipien auf -e gegeben.


<1.0>
En internacia renkontiĝo de junaj Esperantistoj.


<1.1>
Kiam Esperanto-parolanta junularo internacie renkontiĝas, la kunveno ar-igas foje pli ol 300 (tricent) gejunulojn
el ĉirkaŭ 20 (dudek) landoj, ofte el la tuta mondo.

La plej granda kongreso estas la Internacia Junulara Kongreso (mallonge: IJK, elparolu: i-jo-ko),
kiun aranĝas ĉiu-jare Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (mallonge: TEJO, elparolu: te-jo).


<1.2>
La organizantoj de Esperanto-aranĝo kutime invitas per informilo kaj aliĝilo.
Se oni volas partopreni tian kunvenon, oni laŭ-eble frue aliĝu per la aliĝilo,
ĉar foje la nombro de la lokoj ne sufiĉas.


<1.3>
Por la junularo, kiu ne havas multan monon por aŭto,
vojaĝo per trajno estas rekomendinda.
Al sperta preparo hejme tiam apartenas ankaŭ, antaŭe eltrovi,
kie estas la plej proksima stacio.

Ĝustatempe, antaŭ ol vojaĝi for, oni paku siajn havaĵojn, kaj tiam oni baldaŭ sidas en la trajno kun sia pakaĵo.
Foje oni dum la veturo per hazardo renkontas jam aliajn Esperantistojn en iu vagono.


<1.4>
Alveninte al la celo de la vojaĝo, la partoprenantoj do iras piede aŭ per aŭtobuso de la stacidomo al la kunvenejo.
Kutime oni kunvenas en malmultekosta domo, anstataŭ en luksa hotelo.
La kunvenejo ofte estas junular-gastejo.


<1.5>
Post kiam oni atingis la domon, kie okazas la aranĝo, tie ĉiam atendas longa vico antaŭ la giĉeto de la akceptejo.
Atendante en la vico oni havas jam la unuajn kontaktojn kun siaj antaŭ- kaj malantaŭ-uloj.


<1.6>
Por kunvenoj multaj libervolaj helpantoj estas bezonataj, ĉar profesiulojn junaj organizantoj ne povas pagi.

Unu el la kunlaborantaj libervoluloj servas kiel akceptanto.
Li salutas la alvenintojn, informas ĝenerale pri la aranĝo kaj atentigas pri la doma regularo en la tranoktejo.

Tiam li kontrolas, ĉu oni jam pagis al la kaso, ĝirante ĉion al la ĝusta konto.
Se jes, li kvitancas la pagon, eldonas la necesajn dokumentojn, ekzemple kajeron kun la programo, kaj informas, en kiu ĉambro la alveninto dormas.


<1.7>
Fine la gasto iras al sia dormejo, elektas liton kaj elpakas siajn valizondorsosakon.

Post tio oni sentas ankaŭ la bezonon de duŝo por for-igi la ŝviton kaj la polvon de la vojaĝo.


<1.8>
En junular-gastejo oni ne povas atendi komforton.
La duŝejo estas kutime en la koridoro aŭ en la kelo,
kaj apartaj ĉambroj por unu aŭ du personoj apenaŭ ekzistas.
En la komuna dormejo kelkaj homoj ŝatas liton ĉe la fenestro, aliaj preferas lokon antaŭ hejtilo.

La litoj estas kutime du-etaĝaj. Tiam vi devas decidi, ĉu dormi subesupre.
Atentu ankaŭ la neceson de dormosako aŭ de tukoj por la lito.
Escepte iu ankaŭ rajtas dormi surplanke sur matraco nur sur provizora blovmatraco.


<1.9>
Post kiam oni duŝis sin, oni unue legu la atentigojn en la dokumentoj, kiujn oni ricevis de la akceptanto.
Plej interesas certe tamen la enhavo de la programkajero.
Kutime specialistoj kun spertoj pri iuj temoj prelegasestras la kunlaboron en grupoj kaj seminarioj, al kiuj ĉiu povas kontribui ion.
Sed la organizantoj aranĝas ankaŭ programerojn, kiuj estas amuzajalie distras la partoprenantojn.


<1.10>
Pluraj programeroj povas okazi samtempe en diversaj salonoj, tiel ke tiel ke oni devas elekti la plej preferatan temon.
Ja la tago de la alveno t.n. interkona vespero estas la tradicia malfermo de kunveno.
Tiam oni revidas malnovajn geamikojn kaj renkontas novajn.


<1.11>
Dum la ceteraj vesperoj oni babilas kun siaj najbaroj de la sama tablo kaj trinkas bieron, vinon aŭ sen-alkoholaĵojn.
Ofte ankaŭ muzikogrupo (en la nuntempo oni diras 'bando') ludas modernan muzikon, ekzemple rokmuzikon,
kaj oni dancas ĝis post la noktomezo, jen kaj jen freŝigante sin per paŭzeto.

Ĝentila dancinto diradas al la alia: "Dankon pro la danco."
Tiam oni nepre respondu: "Ne dankinde."
Kaj estas ĝentile aldoni: "Mi trovis tion tre plaĉa, danci kun vi."


<1.12>
Je la fermo de aranĝo la Esperantistoj adiaŭas siajn amikojn, dirante tradicie:
"Ĝis revido! Ĝis iam ie ajn en Esperantujo!"


2.
Bonvolu respondi jenajn demandojn:


<2.1>
Kia Esperanto-renkontiĝo por junulo estas rekomendinda?
Kiom da junuloj venas al tia aranĝo?
El kiom da landoj ili kutime estas?
Kiu estas la plej granda kunveno de la Esperanto-junularo?
Kiu estas la nomo de la organizaĵo por junaj Esperantistoj el la tuta mondo?
Per kio oni povas aliĝi al Esperanto-aranĝo?
Ĉu estas sufiĉe, malfrue aliĝi?


<2.2>
Ĉu la kunveno estas en malmultekosta hotelo?
Kiujn Esperanto-vortojn por veturiloj vi konas?
Ĉu estas rekomendinde, veturi per propra aŭto?
Se oni iras per trajno, kion oni devas antaŭe hejme eltrovi?
Kiel oni povas de la stacidomo atingi la kunvenejon?


<2.3>
Ĉu por Esperanto-aranĝo laboras pagataj profesiuloj?
Kie oni akceptas la homojn en la tranoktejo?
Kion oni atendu antaŭ la giĉeto?
Kion oni povas fari starante en la vico?
Kion kontrolas la akceptanto?
Kion oni ricevas ĉe la akceptejo?


<2.4>
Ĉu eblas ricevi unu- aŭ du-litan ĉambron?
Kiel oni ekscias, kie oni dormas?
En kiu ujo oni havas siajn aĵojn por la vojaĝo?
Kiu estas la Esperanto-vorto por ĉambro, en kiu oni dormas?
Kion oni diras por ĉambro, en kiu oni kuiras?
Kion oni do diras por ĉambro, en kiu oni lavas sin?


<2.5>
Ĉu vi preferas, kuŝi ĉe fenestro aŭ for de fenestro?
Ĉu vi bezonas hejtilon en via dormejo?
Ĉu al vi plaĉas dormi en du-etaĝa lito supre?
Sur kio oni escept-okaze rajtas kuŝi, almenaŭ provizore?
Kiel oni povas for-igi la ŝviton kaj la polvon de la vojaĝo?


<2.6>
Kio kutime malfermas la renkontiĝon?
Kiujn oni revidas aŭ renkontas dum interkona vespero?
Kiuj programeroj estas en la cetera programo?
Al kio ĉiu rajtas kontribui?
Kiam oni ankaŭ distras sin?


<2.7>
Ĉu vi ŝatas trinki sen-alkoholan bieron?
Kian muzikon la Esperanto-bandoj ludas?
Ĝis kiam junuloj kutime dancadas?
Kion oni diras ĝentile post danco?


<2.8>
Kion la Esperantistoj iom ŝerce diras por ĉiu loko, kie oni parolas Esperanton?
Kion Esperantistoj tial diras ĉiam, kiam oni dis-iras?


3.
Formu kompletajn frazojn el jenaj vortoj:


<3.1>
(Antaŭ, unu, jar, mi, leg, en, Esperant, gazet, okazos, Esperant, aranĝ, en, malproksim, urb)
(En, gazet, ankaŭ, aliĝil)
(Ĉar, vol, vetur, al, tiu, aranĝ, mi, aliĝ, per, aliĝil)
(Est, ĝustatemp, ĉar, baldaŭ, ne, plu, loko)


<3.2>
(Je, unu, tag, antaŭ, forvetur, mi, pak, grand, valizon, kun, mi, aĵ)
(Mi, vetur, per, trajn, al, urb, kie, kunven,)
(Alvenint, urb, en, stacidom, mi, demand, pri, kunvenej)
(Ne, est, en multekost, hotel, sed, malmultekost, junulargastej)


<3.3>
(Jam, antaŭ, dom, mi, revid, mult, malnov, amik)
(Ni, star, en, long, vic, antaŭ, akceptej)
(La, Esperantist, kiu, akcept, min, demand, ĉu, mi, ĉio, pag)
(Mi, dir, laŭ, mi, sci, jes)
(Li, respond, „bon“, kontrol, pag, kaj, don, al, mi, kajer, kun, program)
(Mi, demand, en, kiu, dormej, mi, dorm)
(Li, respond, ke, en, dua, dormej, maldekstr)


<3.4>
(Mi, pren, valiz, ir, al, dormej)
(En, dormej, mult, lit)
(Mi, prefer, dorm, ĉe, fenestr, kaj, supr)
(Mi, elpak, valiz, kaj, ir, al, lavej)
(Revenint, poste, mi, ir, el, dormej, por, salut, ali, Esperantist)


<3.5>
(Ĉiam, oni, revid, hom, el, tut, mond)
(Sed, renkont, ankaŭ, nov)
(Est, tre, bon, povi, parol, kun, ĉiu, sen, problem)


<3.6>
(Vesper, ni, sid, kune, kaj, aŭd, modern, muzik)
(Multaj, danc, special, Esperanto-danc, La Bamba)
(Tiam, oni, danc, en, rond, kaj, foje, kis, unu la alian)
(Mi, danc, La Bamba, dum, tiu, aranĝ, ĝis, noktomez, kaj, kis, ĉiu, aliseksul)
(Tio, distr, program-punkt)


4. Empfehlungen für den Satzbau

Bevor die Partizipien (des Aktivs) im Esperanto etwas systematischer betrachtet werden, folgen hier spezielle Empfehlungen zum Satzbau, genauer: wann Ergänzungen zu einem Substantiv eher davor oder dahinter stehen sollten.

Die Empfehlungen lauten:
Nur Adjektive, die höchstens noch um Adverbien erweitert sind, stehen links vom bezogenen Substantiv; alle anderen längeren Ergänzungen stehen rechts vom bezogenen Substantiv.


<4.1>
Beispiele:
links:
... la kritikanta infano ... ; ... la krie saltanta bopatrino ...
rechts: ... la infano kritikanta, ke mankas komputilo ... ; ... la infano kritikanta siajn gepatrojn ... ... la bopatrino krie saltanta de unu angulo al alia ... (oder: ... la bopatrino saltanta krie de ...)


<4.2>
Nicht zu empfehlen:
... la siajn gepatrojn kritikanta infano ... (deutsches Modell)
... la kritikanta siajn gepatrojn infano ... (slavisches Modell)

Bemerkung: Partizipien mit längeren Ergänzungen sind eher Schreibstil. Beim Sprechen benutzt man statt dessen gewöhnlich Nebensätze.


<5.0> <Partizipien>
La sufiksoj -ant-, -int- kaj -ont-

La sufiksoj -ant-, -int- kaj -ont- formas participon de la aktivo.

Kiel -as, -is, -os ankaŭ la participoj kun -ant-, -int-, -ont- indikas la respektivan tempo-formon, nome prezencon, preteriton kaj futuron.


Superrigardo pri la funkcio de participoj:

Es empfiehlt sich, noch einmal Näheres über Partizipien in der Grammatik von Lektion 5 nachzulesen.


<5.1>
La participoj de la aktivo kiel adjektivoj:

5.1.1a La gepatroj rigardis al la kritikanta infano.
5.1.2a La fia Hugo ridis pri la krie saltanta bopatrino.
5.1.3a La dancanta Bruno instruas al aliaj danci.
5.1.4a La viro rigardas al la hundo kuŝanta en la angulo.
5.1.5a Ĝustatempe mi venis al la ankoraŭ atendanta trajno.
5.1.6a Oni akceptis la ĵus alvenintajn gastojn en la akceptejo.
5.1.7a La lekciisto lekcios al studentoj, laborontaj kiel instruistoj.
5.1.8a Hugo malĝojas pri sia edzino forlasanta la domon kun la patrino.
5.1.9a La patro kritikas la filon havantan tro longajn harojn.
5.1.10a Al Esperanto-aranĝo venas ĉiam ankaŭ homoj parolantaj Esperanton ankoraŭ ne flue.


El adjektiva participo apud substantivo oni ĉiam povas formi frazon kun pronomo kiel rilativo:
5.1.1b La gepatroj rigardis al la infano, kiu kritikis (ilin).
(Tempuswechsel im Nebensatz beachten!)

Transformu nun ankaŭ la sekvantajn frazojn:
5.1.2b La fia Hugo ridis pri la bopatrino, kiu {??}.
5.1.3b Bruno, kiu {?}, instruas al aliaj danci.
5.1.4b La viro rigardas al la hundo, {??}.
5.1.5b Ĝustatempe mi venis al la trajno, {??}.
5.1.6b Oni akceptis la gastojn, {??}, en la akceptejo.
5.1.7b La lekciisto lekcios al studentoj, {??}.
5.1.8b Hugo malĝojas pri sia edzino, {??}.
5.1.9b La patro kritikas la filon, {??}.
5.1.10b Al Esperanto-aranĝo venas ĉiam ankaŭ homoj, {??}.


Transformu nun la frazon kun rilativa pronomo ("rilativa frazo") al participo:
(Obige Empfehlung zum Satzbau und evtl. Tempuswechsel beachten!)
5.1.11 La viro, kiu sidas dekstre de mi, estas Hugo.
5.1.12 La junulo, kiu havas longajn harojn, estas Bruno.
5.1.13 La patro, kiu legis, ne rekonis sian filon.
5.1.14 La patrino, kiu aspektis inteligenta, tenis libron en la mano.
5.1.15 La gepatroj rigardis sian fileton, kiu kritikis ilin.
5.1.16 La patrino havas botelon, kiu enhavas lakton por la bebo.
5.1.17 La knabo kritikas la gepatrojn, kiuj havis monon por bebo, sed ne por komputilo.
5.1.18 Homoj, kiuj havas ses gefratojn, vivas en granda familio.
5.1.19 Viro, kiu edziĝos, ricevos bofamilion.

Foje, sed ne ofte, participo de la aktivo aperas en la predikato:
5.1.20 Bruno ĝuste dancas; do, li estas dancanta.
En normala okazo participo en predikato nur celas
precizigi la sinsekvon de la nomataj agoj:
5.1.21 Kiam mi atingis la domon, mia patro jam alvenis.
(pli precize:) ... jam estis alveninta. (Do, la patro venis antaŭe.)

Tamen pli simple estas, diri ankaŭ tiam:
... mia patro jam antaŭe venis.


<5.2> <Adverbformen der Partizipien>
Adverba formo de la aktivaj participoj

Adverba formo de participo pliklarigas la predikaton aldonante informon pri la agostato de la subjekto.

Ekzemploj:
5.2.1a Rigardante al sia filo la patro ne rekonis lin.
5.2.2a Instruante oni plej multe lernas.
5.2.3a La knabo iras kun Mariŝa en la kameron, kisonte ŝin sur ŝiajn ruĝajn lipojn.
5.2.4a Tranĉinte en mian manon, mi havas vundon.
5.2.5a Skribante novajn vortojn oni pli facile lernos ilin.
5.2.6a Mi kore salutis la gaston memorante lin bone.
5.2.7a En-irinte la dormejon mi salutis la homojn tie.
5.2.8a La edzino pludonis la telefonon dirante „Por vi“.
5.2.9a Veturante en trajno mi kutime legas libron.
5.2.10a Tuŝinte la varmegan fornelon la bopatrino kriis.

Hinweis:
Durch die Adverbkennzeichnung kann der Satzteil mit dem Partizip im Satz weit von dem bezogenen Subjekt entfernt sein, ohne dass der Bezug unklar wird.
Lesen Sie außerdem einen grammatischen Hinweis: <Adverbiale Satzergänzung mit Partizip>


En kontraŭo al adjektivaj participoj, adverba formo do rilatas al la tuta frazo kaj ne nur al certa substantivo.
Tial adverban formon de participo povas anstataŭi dependanta frazo kun konjunkcio anstataŭ rilativa frazo.

5.2.1b Kiam la patro rigardis al sia filo, li ne rekonis lin.
5.2.2b Dum / Se oni instruas, oni plej multe lernas.
5.2.3b La knabo iras kun Mariŝa en la kameron, antaŭ ol kisi ŝin sur ŝiajn ruĝajn lipojn.
5.2.4b Ĉar / Post kiam mi tranĉis en mian manon, mi havas vundon.
5.2.5b Se / Per tio, ke oni skribas novajn vortojn, oni pli facile lernos ilin.
5.2.6b Mi kore salutis la gaston, {?} mi bone memoris lin.
5.2.7b {?} mi en-iris la dormejon, mi salutis la homojn tie.
5.2.8b La edzino pludonis la telefonon, {?} ŝi diris „Por vi“.
= La edzino pludonis la telefonon kaj diris „Por vi“.
5.2.9b {?} mi veturas en trajno, mi kutime legas libron.
5.2.10b {?} ŝi tuŝis la varmegan fornelon, la bopatrino kriis.

<5.3> <Substantivische Partizipien>
Substantiva formo de la aktivaj participoj

Substantivoj kun -ant-/-int-/-ont- kutime indikas personojn. -anto estas do la mallonga formo de -antulo ktp.

5.3.1 Bruno ne estas profesia danc-instruisto, li estas nur danc-instruanto dum Esperanto-aranĝo.
5.3.2 Ankaŭ la dancantoj de lia klaso ne estas dancistoj, ĉar ili dancas nur por amuziĝi.
5.3.3 Nur petanto ricevas helpon.
5.3.4 Leganto estas persono, kiu (ĝuste aŭ kutime) legas.

La person-indikoj kun -ant- estas seksneŭtraj.
Se vi volas indiki la sekson, aldonu la sufikson -in- por virinoj, sed por viroj antaŭmetu vira:
la legantino 'der weibliche Leser',
la vira leganto 'der männliche Leser'

Ekzerco
Daŭrigu nun mem:
5.3.5 Persono, kiu komencas lerni Esperanton, estas komenc{?}.
5.3.6 La virino, kiu akceptas la Esperantistojn en la akceptejo, estas la akcept{?}.
5.3.7 Iu, kiu (ĝuste aŭ kutime) lernas, estas lern{?}.
5.3.8 Iu, kiu esperas, estas esper{?}.
5.3.9 Homo, kiu loĝas en iu lando aŭ urbo, estas loĝ{?}.
5.3.10 Personoj, kiuj (ĝuste aŭ kutime) legas la gazeton, estas la leg{?}.
5.3.11 Personoj, kiuj (kutime) fumas, estas fum{?}.
5.3.12 Homoj, kiuj helpas, estas la help{?}.
5.3.13 Iu, kiu (neprofesie) muzikas, estas muzik{?}.
5.3.14 Homoj, kiuj iras piede, estas pied-ir{?}.
5.3.15 Aliaj, kiuj biciklas, estas bicikl{?}.
5.3.16 Studento estas profesia stud{?}.


<5.4> <Partizipkonstruktion>
Ripeto
Atentu bone, kiel diferencas la sekvantaj frazoj:

Mi vidis la hundon transirantan la mallarĝan straton.
= Mi vidis la hundon, kiu transiris la mallarĝan straton.

Mi vidis la hundon transirante la mallarĝan straton.
= Mi vidis la hundon, kiam mi transiris la mallarĝan straton.

<6.0>

Ekzameno sur baza nivelo (B1)
Temo 3: Laboro, ĉiutagaj farendaĵoj

Lernu la necesajn novajn vortojn.
Poste kompletigu kaj lernu la ekzemplan dialogon.
Komparu ĉiun datumon de tiu dialogo kun via propra,
kaj fine skribu similan dialogon per viaj personaj datumoj.

(Wo geschweifte Klammern sind, müssen Sie was ergänzen.)


<6.1>

Ekzamenanto:
Bonan tagon! Mi nomiĝas Helenjo Boremulino.
Ĉu vi estas la kandidato por la buŝa ekzameno sur {Grund-} nivelo en Esperanto?

Ekzamenato:
Jes, mi kandidatas pri la ekzameno.
Mi {heiße} Bruno Ĉiosciulo. Pardonu, mi ne estas kulpa pri mia nomo.

(la {Prüferin} ridas)
Bone, {auch nicht} kulpas mi pri mia nomo.
En la kadro de mia funkcio, ekzameni vin, mi ŝatus demandi kelkajn aferojn pri via {Beruf}.
Ĉu vi konsentas?

Kompreneble. - Mi estas {Lehrer}.
Kion vi volas scii pri mia profesio?

Kiujn fakojn vi {unterrichten} kaj al kiuj klasoj?

Nu, mi estas en unuagrada lernejo.
Ni provas, konduki la infanojn al partaj temoj de {verschiedenen} fakoj, ekzemple biologio kaj historio.

Ege {interessant}!
Ĉu vi peras tiujn konojn pli per praktiko aŭ pli per teorio?

Parte per pli praktika instruado, {nämlich} en biologio, parte per pli teoria, nome en historio.

<6.2>

Ĉu vi povas rakonti kelkajn ekzemplojn el la fako {Biologie}?

Jes, sen {Problem}. Nia {Praxis} en biologio dependas de la sezono.
En la printempo ni rigardas la naturon,
ekzemple, kiel la birdoj {bauen} siajn nestojn, {indem sie ... benutzen} plumojn kaj alian materialon, demetas ovojn
kaj fine zorgas pri sia idaro.
En la {Sommer} ni havas ekskurson al la maro kaj observas la naturan {Leben} de la fiŝoj.
Aŭtune ni {sammeln} foliojn de la arboj kaj pripensas, kial ili estas {so überaus} mult-koloraj.

Kaj kion vi faras dum la vintra sezono?

En la {Winter} ni ja rimarkas, ke la suno dumtage ne plu longe brilas, kaj lernas, {warum}.

Estas tial, ĉar nia tera globo tiam havas maksimuman distancon de la suno, {nicht wahr}?

Pardonu, tio ne ĝustas.
Tio okazas, ĉar nia {Teil} de la ter-globo tiam estas pli malproksima de la suno.
En Aŭstralio ja {gleichzeitig} estas somero.

Vi pravas s-ro Ĉiosciulo. Mi estas stultulo.
Eble mi devos partopreni en la instruado de unuagrada klaso nuntempa.
(Ili {lachen}.)


<6.3>

Ĉu vi povas rakonti ion el via instruado pri la historio?

Volonte. En {Geschichte} ni ekzemple ludas scenojn por nature {klarmachen},
kial popoloj inter si militas.
Komence oni ne fidas fremdulojn nek toleras {ihre} kutimojn, {danach} minacas la najbarojn trans la {nahen} limo per ĉiamaj protestoj kaj fiaj faroj, ĝis kiam fine multegaj soldatoj batalas, kiel en la {letzten} mondmilito.

Hm, ĉu tio ne estas tro {schwierig} por infanoj?

Laŭ la observo de fakuloj ne. La {Kinder} scias el sia {eigenem} ĉiutago, ke homoj facile kverelas inter si, kaj tial mem estas kvazaŭ spertuloj pri malpaco.
Ili {hören}, ke en la {Weltkriegen} multaj nacioj de Eŭropo opiniis la {Nachbarn} malamikoj,
ke brigadoj de soldatoj marŝis en fremdajn landojn kaj ke fine {ungeheuer viele} homoj mortis.

Kaj ĉu la infanoj tiam {sich freuen}, ke ni Eŭropanoj {leben} nun en paco kune?

Jes, ree ni {spielen} scenojn,
kiel homoj {zuerst} estas malamikoj, kiel ili tiam riskas, fini la kverelojn kaj alparoli la aliajn, tiam
klopodas iom post iom interparoli kaj interkompreniĝi
kaj fine spertas, ke ankaŭ la aliaj estas tiaj homoj, kiaj ili mem.
La ludo instruas, ke tolero de unuopaj homoj kondukas al ĝenerala akcepto de fremduloj kaj do estas kontribuo al paco.

Per tia eduko vi havigas al vi altan meriton, mi aplaŭdas.
Laŭ mia impreso eduko al toleremo estas ankaŭ konforma al la idealo de Esperanto, ĉu vi opinias same?

Jes, klare, kaj la infanoj komprenas,
ke la {beste} vojo al paco estas unio de ŝtatoj kun la {denselben} rajtoj,
kaj por tio ni {benötigen} komunan neŭtralan lingvon.

<6.4>

Ni venu nun al via {Alltag}.
Kiu estas via horaro, kaj kiuj estas viaj farendaĵoj?

Bone, mi ellitiĝas {um sieben}.
{Zum Glück} la situo de la lernejo, en kiu mi laboras, estas tre favora.
Ĝi situas tre proksime, tiel ke mi jam ĉirkaŭ kvarona horo antaŭ {acht [Uhr]} estas tie.
tiam mi {gebe Unterricht, lehre} dum kvar horoj ĝis la {Mittag}.

Ĉu vi ankaŭ posttagmeze havas oficojn?

Du tagojn semajne mi ankaŭ posttagmeze oficas.
Sed tiam mi devas nur {beobachten}, ke ĉiuj lernejanoj faru siajn taskojn.

Sed ĉu vi espereble {am Abend} povas ripozi?

Kiam vesperas, kutime jes. Tiam mi povas refreŝiĝi.
Tamen entute mia {Beruf} sufiĉe streĉas min.

Ĉu ekzistas ankaŭ gajaj momentoj?

Jes, la sento de ripozo, kiam mi komencas ferii.
(Ambaŭ ridas)

Sinjoro Ĉiosciulo, mi dankas al vi pro via interesa raporto.

{Keine Ursache}
Ĝis revido, sinjorino Boremulino.

7. <Länder- und Einwohnernamen>
Ripetu: La nomoj de la landoj en la mondo


<7.1>
La du reguloj

Ĉu vi ankoraŭ scias, laŭ kiuj du reguloj oni formas la landnomojn?
Jen ili estas:

Unua regulo:
El la nomo de la loĝanto oni formas la nomon de la lando.

Dua regulo:
El la nomo de lando oni formas la vorton por la loĝanto per la sufikso "-an-".
La dua regulo estas valida ankaŭ por la kontinentoj, ekzemple sur la kontinento de Ameriko loĝas la Amerikanoj.

Atentu do bone la diferencon:

lando:  loĝanto:
Regulo 1:Alban/ujo, Alban/io<== Alban/o
  Hindujo, Hindio <== Hindo
Regulo 2: Siri/o ==> Siri/ano
 Brazil/o==>Brazil/ano
 Island/o==> Island/ano
  Azio ==> Aziano

Ekzercoj
7.1.1 Kiun landon vi konas? (Diru unue la Germanan nomon)
7.1.2 Kiu estas ĝia nomo en Esperanto, kaj kiel oni nomas la loĝantojn?
(Se vi ne scias la nomon, demandu la kursestron aŭ rigardu en vortaron.)
7.1.3 Ĉu oni do formas la nomon laŭ regulo 1 aŭ laŭ regulo 2?

<7.2> <Groß- versus Kleinschreibung>
Ĉu minusklomajusklo?

Nuntempe la plej multaj homoj skribas ĉiujn nomojn de lando per majusklo, sed la nomojn de landanoj per minusklo.
Ekzemple: "Germanujo/-io", sed "germano", "germana" ktp.

Eĉ la vorton "Esperanto" mem kaj vortformojn, devenantajn de ĝi, multaj skribas minuskle:
"esperanto", "esperantisto", "esperantujo", "esperanta", ...
Oni povas longe diskuti tion ...

Tiu ĉi lern-materialo tamen uzas ĉiam majusklojn, por klare indiki, ke temas pri nomo aŭ nomdevenaj vortformoj.
Nur tiam oni bone komprenas ekzemple jenon:
7.2.1 La vorto Esperanto signifas "esperanto".
7.2.2 Kun Esperantaj/esperantaj salutoj
k.a.


<8.0> <Komparativ> <Superlativ>
Ripeto: Kompari per "(mal)pli" kaj "plej":


<8.1>
Aŭskulti kanton estas amuze, danci estas pli amuze,
sed danci la dancon "La Bamba" estas plej amuze.

<8.2>
Partopreni en Esperanto-aranĝo estas interese,
partopreni en seminario eĉ pli interese,
sed partopreni en laborgrupo interesas min plej(e).

<8.3>
Diskuti interesas min malpli.

<8.4>
Mi havas du fratinojn, Lena kaj Birgit;
Birgit estas pli juna ol mi,
sed Lena estas la plej aĝa el ni.

<8.5>
Demandu nun la aliajn pri iliaj gefratoj aŭ gekuzoj:

Kiom da...?

<8.6>
Kiel ili nomiĝas?

<8.7>
Kiu estas pli aĝa ol ...?

<8.8>
Kiu estas la plej aĝa (el ...)?


<8.9>
Nun demandu aliajn, kio al ili (mal)pli aŭ eĉ plej plaĉas:

lerni, legi, televidi

<8.10>
danci, bicikli, kisi

<8.11>
veturi, pied-iri, bicikli

<8.12>
manĝi kukon, trinki bieron, manĝi freŝan panon

<8.13>
labori, paŭzi, dormi

<8.14>
interparoli, babili, diskuti

<8.15>
rigardi filmon, distri sin, amuzi sin

ktp.


<9.0>
Ekzameno sur baza nivelo (B1)
Temo 4: Lernado

{Am Anfang} lernu la necesajn novajn vortojn.
Paŝante plu kompletigu kaj lernu la ekzemplan dialogon.
{Am Ende} skribu similan dialogon per viaj propraj datumoj.


<9.1>
Bonan matenon! Ĉu mi rajtas prezenti min?
Mi estas Karolo Scivolema, kaj tia ne nur laŭnome, kiel mi ĉiam {witzele}.
Tial oni komisiis min, esti via ekzamenanto.
Mi intencas, intervjui vin pri lernado, ĉu en ordo?

Bonan matenon, konsentite!
Mi estas Ina Rakontema, ankaŭ ne nur laŭnome, se mi rajtas reŝerci.
Ĝuste ĉe nia temo, ĉar mi {mag es} lerni, plej volonte {während} la tuta vivo.

Mi aŭdis, ke vi ekzemple lernis Esperanton. Kiel vi faris tion?

Nu, {als} mi decidis, lerni Esperanton, mi konstatis, ke ne ekzistas kurso en nia regiono.
Tial mi aĉetis lernolibron kaj, pro manko de instruisto, komencis lerni Esperanton mem-instrue.

De kio dependis via elekto de ĝuste tiu lernolibro?
Ĉu tio rezultis el hazardo aŭ ĉu vi antaŭe enrigardis plurajn materialojn aŭ librojn,
ĝis kiam vi trovis la plej taŭgan?

Ne estis hazarda elekto.
La libro rezultis el sistema kolekto de {Informationen} pri la diversaj metodoj kaj aktualaj materialoj.

<9.2>
Kiuj {verschiedenen} metodoj {gibt es}?

La tradicia metodo, lerni fremdan lingvon, estas, {lesen} tekstojn kaj traduki ilin.
Sed mi {denke}, ke transformi vortojn kaj {Sätze} de unu al alia lingvo,
laŭ mia sperto pli komplikas la lernadon, ol {sofort},
ekde la komenco esprimi siajn ideojn en la nova lingvo.

Prave, lingva originalo ĉiam sonas pli glate, tio estas ankaŭ mia opinio.
Do, tiu metodo estas malaktuala. Kiuj pli aktualaj metodoj do ekzistas?

Unue la tiel nomata "rekta" metodo.
T.e., ke la instruisto parolas ekskluzive en la {zu lernenden} lingvo
kaj klarigas novajn vortojn per gestoj kaj mienoj.

{[Das] klingt} malfacile, mi ege ŝvitus instruante tiel.
Klare, ke por tio mankis kurso al vi.

Prave. Due oni povas aliĝi al per-letera kurso.
Tiam oni korespondas kun kontrolanto, t.n. mentoro,
kaj sendas al li taskojn kaj ekzercojn, kiujn tiu korektas kaj resendas.

<9.3>
Iom komplika afero. Ĉu ne ekzistas pli {moderne} metodo?

{Sicher}.
La plej favora metodo klare estas, lerni en kurso {zusammen mit} aliaj lernantoj.
Imitante {alltägliche} dialogojn, kvazaŭ ili estas realaj,
oni ĝuas la plej rapidan kaj naturan lern-metodon.

Tion mi aŭdas kun plena aplaŭdo.
Sed ankaŭ tio ne funkciis en via okazo, ĉar ne ekzistis Esperanto-kurso en via ĉirkaŭa regiono.

Ĝuste! Mi provis, trovi aliajn lernemajn interesatojn por memstara kurso,
do, sen instruisto, sed tiu klopodo estis vana!

Tio estas preskaŭ nekredebla.

Jes, la kialo estis, ke apenaŭ iu pretas, klopodi {genügend [viel]} pri io, kio ial estas taksata stranga hobio.
Do, restis la eblo, serĉi kurson en la Interreto.
Fakte, mi trovis,
{mit} kiu oni povas rekte lerni Esperanton en dialogo.

En dialogo kun kiu?

Se vi sola lernas, en dialogo kun vi mem.

<9.4>
Ankaŭ tio ne estas tute kontentiga.

Ne, bedaŭrinde ne. La solvo estas, ke vi trovas aliajn,
kun kiuj vi telefonas {sogar} samtempe vidante vin sur la ekrano.

Sed tiam vi ne vidas la tekstojn, per kiuj vi lernas.

Jes, {klar}.
Tiun problemon vi devas solvi per tio, ke, vi antaŭe presas la tekstojn per via komputila presilo.
Tio havas la avantaĝon, ke vi povas meti notojn en la tekstojn.

Bona solvo.
Do, mi nun eksciis pri diversaj metodoj, lerni fremdan lingvon. Koran dankon!

{Nichts zu danken}. Estis plezuro por mi, kontentigi vian sci-volemon.
{Auf Wiedersehen}, sinjoro Scivolema.

{Auf Wiedersehen}, sinjorino Rakontema!


<10.0>
La tagoj de la semajno


(Das folgende Volkslied in der Übersetzung von Rudolf Fischer wurde als Ringelreihtanz gesungen, vor allem in der Lambertizeit im Münsterland. Alle haben sich an der Hand und gehen im Kreis; an den betonten Liedstellen - unterstrichene Silben - wird geknickst. Kann auch als Lockerungsübung im Kurs eingefügt werden, wenn genügend Platz ist. Wenn nicht, kann man auch statt knicksen einfach in der Runde aufstehen, was schon genügend Bewegung erzeugt. - Der Text hilft, die Wochentage zu lernen und zu behalten.)

<Melodie anhören>
Fonto: ZEIT-online, Musik


Germana popol-kanto kaj -danco:
Laŭrenjo, kara Laŭrenjo, vi (Laurentia, liebe Laurentia mein)


<10.1>
Laŭrenjo, kara Laŭrenjo, vi!
Ho, kiam refoje kunestos ni?
Dum lu-un-do! -
Deziras mi, ke estu lundo jam
kaj mi kun mia Laŭrenjo jam, Laŭrenjo jam.
<10.2>
Laŭrenjo, kara Laŭrenjo, vi!
Ho, kiam refoje kunestos ni?
Dum ma-ar-do! -
Deziras mi, ke estu lundo, mardo jam
kaj mi kun mia Laŭrenjo jam, Laŭrenjo jam.
<10.3>
Laŭrenjo, kara Laŭrenjo, vi!
Ho, kiam ree kunestos ni?
Mer-kre-e-de! -
Deziras mi, ke estu lundo, mardo, merkredo jam
kaj mi kun mia Laŭrenjo jam, Laŭrenjo jam.
<10.4>
Laŭrenjo, kara Laŭrenjo, vi!
Ho, kiam ree kunestos ni?
Dum ĵaŭ-aŭ-do! -
Deziras mi, ke estu lundo, mardo, merkredo, ĵaŭdo jam
kaj mi kun mia Laŭrenjo jam, Laŭrenjo jam.
<10.5>
Laŭrenjo, kara Laŭrenjo, vi!
Ho, kiam ree kunestos ni?
Ven-dre-e-de! -
Deziras mi, ke estu lundo, mardo, merkredo, ĵaŭdo, vendredo jam
kaj mi kun mia Laŭrenjo jam, Laŭrenjo jam.
<10.6>
Laŭrenjo, kara Laŭrenjo, vi!
Ho, kiam ree kunestos ni?
Sa-ba-a-te! -
Deziras mi, ke estu lundo, mardo, merkredo, ĵaŭdo, vendredo, sabato jam
kaj mi kun mia Laŭrenjo jam, Laŭrenjo jam.
<10.7>
Laŭrenjo, kara Laŭrenjo, vi!
Ho, kiam ree kunestos ni?
Di-ma-an-ĉe! -
Deziras mi, ke estu lundo, mardo, merkredo, ĵaŭdo, vendredo, sabato, dimanĉo jam
kaj mi kun mia Laŭrenjo jam, Laŭrenjo jam.

<11.0> <-ot-> <Partizipien> <Adverbiales Satzattribut mit Partizip>
La sufiksoj "-at-", "-it-", "-ot-"

La sufiksoj "-at-"/"-it-"/"-ot-" formas participon de la pasivo
kaj indikas respektive la tempojn prezenco, preterito kaj futuro.

Same kiel la aktivaj participoj ili aperas kiel adjektivoj, adverboj kaj substantivoj:
Hugo estis tiom forte batata, ke li falis sur la plankon.
Kiel anoncite la kurso okazadas lunde.
La profesoro salutis la ekzamenoton.

Tamen, kontraŭe al la aktivaj participoj, la pasivaj pli ofte aperas en la predikato.

Atentu: Participoj kun "-it-" ne ĉiam signifas pasintan agonokazon, sed iujn fojojn simple staton (post antaŭa ago aŭ eĉ sen ĝi):
Antaŭ sesdek jaroj mi estis {naski}.
La tasko estas {plenumi}.
La koridoro havis nur unu {fermi} (kaj ne malfermeblan) fenestron.


Kompletigu nun la sekvantajn frazojn per la ĝusta participo:
(Fahren Sie dazu mit der Maus auf die Vokabeln zwischen den geschweiften Klammern, um herauszufinden, welche Partizipform Sie bilden sollen!)

Ĉu estonte pli da energio estu {produkti}
aŭ ĉu la medio estu pli bone {protekti}?


<11.1>
En nia moderna ekonomio multa energio estas {uzi}.

<11.2>
Estas {aserti} en cirkloj de la grand-industrio, ke la energio estu {produkti} el ĉiom da {bruli} nigra kaj bruna karbo.

<11.3>
Kiel plu {argumenti}, tiun naturan materialon oni povas anstataŭigi per nenia alia energi-{produkti} rimedo.

<11.4>
{kontraŭi} atentigas pri la {minaci} risko de {ŝanĝiĝi} klimato.

<11.5>
Ili estas {subteni} de akvo-, vento- kaj suno-energio, ĉar nia medio devas resti nature {konservi}.

<11.6>
{dubi} tamen ne povas esti {konvinki}, ĉar ne eblas, stiri la veteron.

<11.7>
Ili krome opinias, ke ajna minaco estas neniel {pruvi} kaj ke optimismo estas pli saĝa ol pesimismo.

<11.8>
La {defendi} de la mondo kvazaŭ batalas, por solvo de la problemo, kiel gajni energion sen uzi gason, kiu postlasas venenon en la {spiri} aero.

<11.9>
Dume la ordinarulo, {kompreni} nenion, sed {fidi} la {regi}, {fumi} sian cigaredon, provizore simple ŝtopas plu la ŝtopilon en la ŝtopilingon.


<12.0>
Dialogo en la akceptejo

(legu kaj komprenu, poste traduku la Germanajn vortojn kaj fine ludu la dialogon mem)


<12.1>

({"Empfangender"}:) Saluton, mi estas Juljo. Nun estas via vico.

({Angekommener}:) Saluton, mi estas Johano el Munkeno.

Bone. bone. Johano el Munkeno do, hm. Ĉu vi sendis {Anmeldeformular}?

Jes, kompreneble. {Rechtzeitig}.

Ho jes, jen ĝi ja estas. Ĉu vi devas ankoraŭ pagi {etwas (an Menge)}?

Mi {meine}, ke ne. Laŭ mia scio mi ĉiom jam {habe ... vorausbezahlt}.

Jes, mi vidis {gerade} en la konto de nia kaso, ke tio estas ĝusta.
Do, mi kvitancu tion, kaj jen estas ankaŭ program{heft} por vi.

Dankon. Tio estas ĉiam la plej interesa {Material}.

<12.2>

Ĉu vi volas esti en {Schlafraum} kune kun {(irgendwelchen) bestimmten} aliaj?

Jes, kun mia amiko Harald el Hamburgo, laŭ mia {Bitte} en la aliĝilo.

Bone. Mi vidas, ke tiu jam {angekommen ist} kaj dormos en la ĉambro kun la numero ses.
Mi do donas al vi {Bett} tie.

En ordo. Kie estas la dormejo ses?

Se vi eliras el la {Empfang(sraum)}, iru {nach rechts}. Estas tiam la tria ĉambro {links}.

{Herzlichen} dankon.

{Nichts zu danken}. Multan {Vergnügen} dum la {Veranstaltung}.


<13.0>
Ĉu vi komprenas jenajn Esperantajn vortojn?

Klarigu ilin per aliaj vortoj aŭ formu frazon kun ili.
Ekzemplo: loĝejo = parto de domo, ĉambraro, en kiu oni loĝas
Aŭ: Domo povas havi plurajn loĝejojn.


<13.1>
hararo, amikaro, najbararo, domaro, vortaro (!), homaro, parencaro, ludilaro, ilaro, instruistaro, studentaro, lekciaro, manĝilaro, junularo, gazetaro, anaro.

<13.2>
reveni, reiri, rerespondi, rerigardi, rekoni, revidi, reflui, redoni, reteni, repeti (kontraŭe al: ripeti), reagi, rebati, reaperi, resaluti, repardoni, redemandi, repagi.

<13.3>
akvujo, sukerujo, teujo, kafujo, laktujo, bierujo, lavujo, hundujo, ilarujo.

<13.4>
disbati, disiri, disdoni, disfali, dise, disa.

<13.5>
konstruaĵo, specialaĵo, aktualaĵo, novaĵo, manĝaĵo, ĉirkaŭaĵo, ĉefaĵo, anstataŭaĵo, finaĵo (de vorto), legaĵo, trinkaĵo, skribaĵo.

<13.6>
dormejo, gastejo, trinkejo, lernejo, lekciejo, kuirejo, enirejo/elirejo, kunvenejo, sidejo.

<13.7>
gepatriĝi, geedziĝi, interamikiĝi, aktualiĝi, Esperantist-iĝi, aniĝi, aliĝi, aldoniĝi, kuniĝi, disiĝi, tagiĝi, someriĝi, nigriĝi, plilongiĝi, pliiĝi, senhariĝi, sen-esperiĝi.

<13.8>
Inda, indas, ridinda, salutinda, ĝojinda, farinda, aminda, dezirinda, dankinda.

(Gehen Sie die Vokabeln früherer Lektionen durch und versuchen Sie, weitere Wortformen abzuleiten.)


<14.0>
Ekzameno sur baza nivelo (B1)
Temo 5: Komunikado

Unua paŝo: Lernu la necesajn novajn vortojn.
Dua paŝo: Kompletigu kaj lernu la ekzemplan dialogon.
Tria paŝo: Skribu similan dialogon per viaj propraj datumoj.


<14.1>
Bonan tagon, ĉu vi estas sinjorino Hansen?

Bonan tagon, jes, Beate Hansen.

Mi estas Sonja Majer, la {Prüfer}.
En la buŝa parto de la ekzameno nia hodiaŭa temo estas "komunikado".

Jes, mi scias. Post mia zorga preparo min atendas la rezulton kun fido al mi.

Nu, tio impresas min. Ni vidu. Unue mi {möchte} scii, kiom sperta vi estas en lingvolernado.

{Nun}, mi estas kvazaŭ jam denaske dulingva.
Mia patrino parolis nur la {deutsche}, mia patro nur la Hispanan lingvon al mi.

Ho, denaske dulingva, tio estis favora situacio.
Vi lernis {gleichzeitig} du lingvojn el du diversaj lingvofamilioj.

{Richtig}. Sekve mi poste en la lernejo rapide lernis la Anglan kaj la Francan lingvojn.

<14.2>
Kaj kion vi spertis {aus} la lernado de Esperanto?

Nu, unuflanke mi profitis la fakton, ke mi jam regis la Hispanan;
aliflanke la simileco {zwischen} Esperanto kaj {Spanisch} foje konfuzis min.

Tiam oni povas strange falsi la lingvon, ĉu ne?

Jes, se oni transprenas {irgendein} vorton el la {Muttersprache} al Esperanto,
en kiu ĝi havas tute alian signifon, oni povas {ganz schön} surprizi la alparolaton per tia traduko.
{Darum} oni parolas pri "falsaj amikoj".

Ĉu vi povas diri ekzemplon?

Ekzemple, en Esperanto "direkto" ne {bedeutet} "adreso" kiel "dirección" en la Hispana.
Do, mi demandis en renkontiĝo, ĉu nova Esperanto-amiko povas {geben} al mi sian "direkton".
Post la klarigo, {warum} ni miskomprenis nin, ni multe ridis.

<14.3>
Vi estas kapabla, paroli multajn lingvojn.
Ĉu vi bezonas tiun kapablon ankaŭ en via {Beruf}?

Ne tiom. Mi laboras en industria oficejo.
{Natürlich} mi foje telefonas kun iu Franco, BritoHispano.
Nia Eŭropa Unio estas nuntempe ja kvazaŭ kuna vilaĝo.
Tio estas simple regiona fenomeno de la "tutmondiĝo".
Multa literaturo en mia studofako estis en la Angla.
Do, mi pasive bone {beherrsche} ĝin, aktive tamen {weniger}.

Kaj kio pri Esperanto?

Esperanton mi {benutze} nur en mia privata ĉirkaŭo.
Mi miras, kiel rapide mia scio de Esperanto komencas superi miajn sciojn en la aliaj {fremden} lingvoj.

Ni nun laŭ ekzemploj specifu kulturajn problemojn de {Kommunikation}.
Kiam vi telefonas kun alilandano,
kiujn interkulturajn diferencojn vi povas konstati?

Ho jes, dum telefona kontakto Germano ofte tuj diras {seinen} nomon,
{wohingegen} Hispanoj {gewöhnlich} nur diras "jes", levinte la aŭdilon,
kaj tiam vi devas {zuerst} peni eltrovi, kun kiu vi parolas.

Sed {einige} Germanoj telefone ankaŭ anoncas sin simple per "Hallo"!

Tiuj okazoj estas esceptoj.
Precipe tion faras virinoj, kiuj timas, esti ĝenataj de iuj fiaj viroj.

<14.4>
Similajn ĝenojn vi povas sperti en la Interreto, ĉu ne?

Prave, tiu daŭre kreskanta ondo de trudmesaĝoj!
Sed oni povas ja tuj forklaki tion, kio malplaĉas.

Ĉu vi {alltäglich} laboras per komputilo?

Memkompreneble, mi havas konstantan al-iron al la Interreto.
Laborloko sen {Computer} ne plu estas imagebla {heutzutage},
kaj tio estas sendependa de la profesio.
Mi administras la datumojn de niaj klientoj, kaj tial konstante retumas kaj daŭre telefonas.

Mi komprenas. Ho, la tempo forpasis.
Dankon {für} tiu intensa interparolo.

Dankon, same.
Mi estas kontenta, kiel bone mi povis esprimi miajn pensojn.

Vi {wissen}, ke mi ne rajtas diri jam nun rezulton de tiu ĉi ekzamena ŝtupo,
sed vi estas {sicherlich} kapabla, bone juĝi mem pri vi.

Mi esperas tion. Do, ĝis revido, sinjorino Majer.

Ĝis revido, sinjorino Hansen.


<15.0>
Ripeto de la tagonomoj


La partoprenantoj demandas unu la alian:

<15.1> Kiel nomiĝas / Kiu estas (la nomo de) la unua (dimanĉo!), dua, tria, ... tago de semajno?

<15.2> Kiu tago venas antaŭ / post … ?

<15.3> Kiu tago estos postmorgaŭ, se hodiaŭ estas … ?

<15.4> Kiu tago estis antaŭhieraŭ, se hodiaŭ estas … ?


<16.0>
Dialogo: Rehejme de Esperanto-kunveno

Bv. legi la sekvantan tekston plurajn fojojn, sed ne jam rigardu la demandojn, kiuj sekvas la tekston.
Poste ne plu rigardu la tekston, sed respondu la demandojn pri ĝi.
Espereble vi memoros la enhavon!


Saluton, Beate. Mi ja longe ne plu vidis vin.
Saluton, Udo. – Klare, mi estis for kaj partoprenis en Esperanto-kunveno.

Ho tial. Kaj ĉu ĉio estis en ordo?

Pli-malpli jes. Komence tamen mi havis problemon. Laŭ-dire mi ne ĝustatempe aliĝis.

Kaj kio okazis?
La akceptanto ne volis doni liton al mi.

Ne diru! Kaj kiel vi reagis?
Mi iĝis sufiĉe malĝentila kaj diris laŭte, ke mi jes ja aliĝis ĝustatempe, eĉ tre frue.

Kaj kion respondis la akceptanto?
Li konfesis, ke la aliĝilaro estas iom en malbona ordo.
Bonŝance ĝuste tiam venis mia amikino Birgit, kun kiu mi volis loĝi en la sama ĉambro.
Ŝi diris al la akceptanto, ke ni aliĝis kune.

Tio vere estis bonŝanco.
Jes. Nome, aŭdinte tion la akceptanto zorge retrarigardis la aliĝilojn kaj vidis, ke mia aliĝilo kuŝas kune kun tiu de mia amikino. Tiam li cerbumis, kiom mi devus ankoraŭ pagi.

Nekredeble! Kiun stultulon la organizantoj komisiis por administri la partoprenantaron?
Ĝuste tion ankaŭ mi pensis, sed tiam li trovis mian pagon en alia kaso-listo.

Fino bona, ĉio bona, ĉu ne? – Ĉu la cetera aranĝo estis laŭ via vidpunkto sukcesa?
Jes, vere. Ni multe amuziĝis, sed ni ankaŭ partoprenis laborgrupojn kaj seminariojn.

Kaj pri kio temis?
Mi estis en seminario, en kiu la gvidanto komparis plurajn lingvojn kun Esperanto.

Interese, kaj en kiu laborgrupo vi estis?
Ni skribis artikolojn por gazeto, kaj poste ni kritikis ilin el la vidpunkto de leganto.
Krome mi lernis popolajn dancojn en speciala kurso.

Mi jam aŭdas, ke vi multon faris dum tiu aranĝo.
Mi pripensas, ĉu ne ankaŭ mi aliĝu la sekvantan fojon.
Nun bv. respondi jenajn demandojn:

<16.1> Kial Udo dum longa tempo ne plu vidis Beaten?

<16.2> Kiun problemon Beate havis komence en la Esperanto-aranĝo?

<16.3> Kial la akceptanto ne povis tuj trovi la aliĝilon de Beate?

<16.4> Kiun temon havis la seminario, en kiu Beate partoprenis?

<16.5> Kiu estis la tasko de laborgrupo pri la gazetaro?

<16.6> Kiu laborgrupo celis pli, distri sin?

<16.7>
Reludu nun la scenon de la dialogo kun alia lernanto el via grupo, sed ŝanĝu la okazon:
La akceptanto tamen ne trovis la aliĝilon. Elpensu, kio okazis tiam.


Hier einige (alternative!) Anregungen:
(Die Vokabeln sollten alle bekannt sein bzw. sich leicht von bekannten ableiten lassen.)


<17.>
Sube estas aliĝilo. Kiujn vortojn vi ankoraŭ ne konas? Ĉu vi tamen komprenas ilin?


Aliĝilo por la 2a Internacia Tradicia Esperanto-Kunveno (ITEK)
de la 20a de aŭgusto ĝis la 27a de aŭgusto
en Fantazi-urbo / Fikciujo

Jen mi aliĝas al la 2a ITEK. Mi atendas konfirmilon pri mia aliĝo.

familia nomo:
persona nomo:
naskiĝ-dato:
sekso: viro / virino
vegetarano: jes / ne

adreso: (poŝtkodo, urbo, strato, domonumero)
lando (kie mi loĝas):
hejmlando (de kie mi devenas):
telefon(numer)o:
poŝ-telefon(numer)o:
(Inter)ret-adreso:

Mi antaŭpagis ..... eŭrojn al jena konto:
kun la internacia kontonumero (IBAN) .................................
kaj la internacia bankokodo (BIC) .......................... kaj jes / ne bezonas kvitancon.

Deziroj pri la ĉambro:
Mi deziras simplan ĉambron / luksan ĉambron.
Mi deziras unulitan ĉambron. (Aldonajn dezirojn skribu dorsflanke.)
Mi volas laŭ-eble esti en la sama ĉambro kun ...

Programkontribuo:
Mi kontribuos al la programo per ....................................
.........................................................................

dato: ......................
subskribo: .....................................................


<18.0>
Proverboj de la Esperanto-kulturo

<18.1>
Esperanto - edz-peranto

<18.2>
Edzino - fino!

Ĉu vi komprenas, kion la proverboj signifas?


Startseite Grammatik Lektion 6 Lektion 7 Übersetzungen zu Lektion 7 Grammatik zu Lektion 7 Lektion 8
Wörterbuch Esp.-Deutsch: a... al.. an.. ar.. b... bo.. c... ĉ... d... di.. do.. e... ek.. er.. f... fi.. fr.. g... ĝ... h... ĥ... i... in.. io.. j... ĵ... k... ki.. kl.. kon.. kr.. ku.. l... li.. m... me.. mo.. n... ni.. o... p... pe.. po.. pr.. r... ri.. s... se.. si.. so.. su.. ŝ... t... ti.. to.. u... v... vi.. vo.. z...
Wörterliste Deutsch-Esp.: Hinweise A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X ... Z