Titelillustration: Dirk Wieczorek

Wörterliste Deutsch-Esperanto / vortlisto Germana-Esperanto


A.. B.. C.. D.. E.. F G.. H.. I.. J.. K.. L.. M.. N.. O.. P.. Q.. R.. S.. T.. U.. V.. W.. X Y Z.. Hinweise

Buchstabe F / litero F


Fabrik fabriko fabrik/o
(10.5.6)
fabrizieren, in einer Fabrik herstellen fabriki fabrik/i
(10.15.2)
Fach fako fak/o
(5.16.1)
fachlich (-er, -e, -es), Fach- faka fak/a
(6.7.1)
Fachverband faka asocio fak/a asoci/o
(8.1.3)
fachkundige Person, Fachmann/Fachfrau fakulo <m/f> fak/ul/o
(7.6.3)
Fachmann/Fachfrau; Professioneller/Profi profesiulo <m/f> profesi/ul/o
(7.1.6)
Faden fadeno faden/o
(9.2.3)
fähig (-er, -e, -es) kapabla kapabl/a
(7.14.3)
Fähigkeit, Können kapabl(ec)o kapabl(ec)o
(7.14.3)
Fahne flago flag/o
(8.9.3)
fahren veturi vetur/i
(5.8.9)
per Anhalter fahren petveturi pet/vetur/i
(9.1.8)
Fahrer, Fahrzeuglenker (nicht professionell) stiranto <m/f> stir/ant/o
(9.7.3)
(beruflicher) Fahrer, Chauffeur ŝoforo <m/f> ŝofor/o
(9.1.1)
Fahrplan; Zeitplan, Stundenplan horaro hor/ar/o
(5.18.0)
Fahrrad biciklo bicikl/o
(6.1.5)
Fahrrad fahren bicikli bicikl/i
(6.1.5)
Fahrradfahrer, Radfahrer biciklanto <m/f> bicikl/ant/o
(7.5.3L)
Fahrschein; Eintrittskarte bileto bilet/o
(4.4.6)
Fahrt veturo vetur/o
(7.1.3)
Fahrzeug veturilo vetur/il/o
(7.1.3)
Fahrzeug mit Pedalen ciklo cikl/o
(9.2.4)
Fakt, Tatsache fakto fakt/o
(3.1.4)
faktisch, tatsächlich (-er, -e, -es)fakta fakt/a
(3.3.9)
Fall (Ereignis); Geschehen okazo okaz/o
(3.8.1)
in diesem Fall tiu-okaze, en tiu okazo ti/u/okaz/e, en tiu okazo
(2.6.3E)
in jedem Fall ĉiuokaze ĉi/u/okaz/e
(9.9.4)
Fall, Sturz falo fal/o
(3.16.1E)
fallen fali fal/i
(3.7.5)
zu Boden fallen terenfali ter/e/n/fal/i
(4.8.0)
fällen; zu Fall bringen faligi fal/ig/i
(9.13.9L)
falls, wenn se se
(3.3.3)
falsch, verfehlt (er, -e, -es) misa mis/a
(5.14.0)
falsch, unrichtig (-er, -e, -es) malĝusta mal/ĝust/a
(5.12.0)
falsch, unecht (-er, -e, -es) falsa fals/a
(7.14.2)
fälschen falsi fals/i
(7.14.2)
Fälschung (Tat) falso fals/o
(10.6.4)
Fälschung (Ergebnis der Tat) falsaĵo fals/aĵ/o
(10.6.4)
Familie familio famili/o
(2.1.2)
Familien-, zur Familie gehörig (-er, -e, -es) familia famili/a
(2.1.3)
Familienname, Nachname familia nomo famili/a nom/o
(3.1.2)
Familienmitglied familiano <m/f> famili/an/o
(3.3.1)
fanatisch (-er, -e, -es) fanatika fanatik/a
(8.4.0)
Fanatiker fanatikulo <m/f> fanatik/ul/o
(8.4.4a)
Fantasie fantazio fantazi/o
(8.9.5)
fantasieren fantazii fantazi/i
(8.17.0)
fantastisch (-er, -e, -es), Fantasie- fantazia fantazi/a
(8.11.1)
fantasievoll (-er, -e, -es), mit Fantasie fantazie fantazi/e
(9.4.0)
Farbe koloro kolor/o
(3.1.4)
farbig/er (-e, -es) kolora kolor/a
(3.3.7)
einfarbig/er (-e, -es) unukolora unu/kolor/a
(3.3.7)
vielfarbig/er (-e, -es) multkolora mult/kolor/a
(3.3.7)
fassen, ergreifen kapti kapt/i
(5.1.6)
fast, beinahe preskaŭ preskaŭ
(5.8.4)
Faulpelz mallaboremulo <m/f> mal/labor/em/ul/o
(5.1.0)
Februar februaro februar/o
(5.9.3)
Feder (Vogel-, Schreib-) plumo plum/o
(7.6.2)
Feenwesen, Naturgeist feo <m/f> fe/o
(10.10.1)
Fee, weiblicher Naturgeist feino <f> fe/in/o
(3.1.0E)
fehl-, miss- (Bildungswurzel) mis- mis-
(5.1.5)
fehlen manki mank/i
(4.16.1)
Fehlen, Mangel manko mank/o
(7.9.1)
Fehler, Irrtum eraro erar/o
(6.7.3)
fehlgehen, danebengehen, verfehlen maltrafi mal/traf/i
(8.4.4a)
feiern festi fest/i
(4.1.4)
Feiertag, arbeitsfreier Tag ferio feri/o
(5.9.4)
Feind malamiko <m/f> mal/amik/o
(7.6.3)
Feld, Acker kampo kamp/o
(5.11.28)
Felsen roko rok/o
(7.5.1)
Fenster fenestro fenestr/o
(2.3.1 )
Ferien machen ferii feri/i
(7.6.4)
Ferien; Urlaub ferioj feri/oj
(5.9.4)
fern (-er, -e, -es) fora for/a
(6.1.1)
ferner, weiter, dazu plie pli/e
(3.6.2)
fernsehen televidi televid/i
(3.3.8)
Fernsehen (Instanz) televido televid/o
(8.11.0)
Fernseher, Fernsehgerät televidilo televid/il/o
(3.3.8)
Fest festo fest/o
(6.14)
festlich (-er, -e, -es) festa fest/a
(9.9.3)
feststellen, bemerken konstati konstat/i
(7.9.1)
Feststellung konstato konstat/o
(10.17.0)
Festtag festotago fest/o/tag/o
(10.18.2)
Fett graso gras/o
(8.17.3)
Feuer fajro fajr/o
(8.11.2)
Feuerwehr fajrobrigado fajr/o/brigad/o
(10.15.4)
Film filmo film/o
(4.16.4)
filtern filtri filtr/i
(6.11.1)
Filter filtrilo filtr/il/o
(6.11.1)
finden trovi trov/i
(5.1.3)
Finger fingro fingr/o
(5.1.4)
kleiner Finger etfingro et/fingr/o
(8.4.3a)
Fingerhut fingringo fingr/ing/o
(6.15.0)
Finne Finno <m/f> Finn/o
(5.4.1)
Finnland Finnujo Finn/uj/o
(5.4.3)
Firma firmao firma/o
(9.8.4)
Fisch fiŝo fiŝ/o
(3.3.7)
flach, eben (-er, -e, -es) ebena eben/a
(9.12.3)
flach, untief (-er, -e, -es) malprofunda mal/profund/a
(8.15.6)
Flasche botelo botel/o
(3.1.2)
Fläschchen boteleto botel/et/o
(3.1.2)
Fleisch viando viand/o
(3.7.3)
fliegen flugi flug/i
(3.3.7)
Fliege muŝo muŝ/o
(9.19.2)
Flieglein muŝeto muŝ/et/o
(10.16.8)
fliehen fuĝi fuĝ/i
(8.4.3a)
fließen flui flu/i
(4.16.4)
fließend, flüssig fluante, flue flu(ant)e
(6.4.1)
Flucht fuĝo fuĝ/o
(10.19.7)
Flug flugo flug/o
(10.5.5)
Flügel flugilo flug/il/o
(10.10.4)
Flugzeug avio, aviadilo avi/o, aviad/il/o
(8.11.3)
Flur koridoro koridor/o
(6.1.5)
Fluss rivero river/o
(4.16.4)
folgen sekvi sekv/i
(5.2.0)
folgend/er (-e, -es) sekv(ant)a sekv(ant)a
(5.3.0)
folgend/er (zeitlich), später/er (-e, -es) posta post/a
(4.10.0)
folgendermaßen, wie folgt jene jen/e
(5.4.1)
Folgendes jeno jen/o
(8.6.2)
folgern, schließen konkludi konklud/i
(8.5.2)
Folgerung, Schluss konkludo konklud/o
(10.10.2)
folglich; darauf, in der Folge sekve sekv/e
(7.14.1)
fordern postuli postul/i
(8.1.1)
Forderung postulo postul/o
(9.19.2)
Form formo form/o
(4.1.3)
formal; formell (-er, -e, -es) formala formal/a
(8.5.3)
Formel, Formulierung formulo formul/o
(6.10.0)
formen, bilden (die Form geben) formi form/i
(4.2.0)
formen, bilden (zusammensetzen) konsistigi konsist/ig/i
(10.17.0)
formgerecht konforme konform/e
(10.7.1)
Förmlichkeit formaleco formal/ec/o
(10.5.1)
formlos, zwanglos (-er, -e, -es) malformala mal/formal/a
(9.10.0)
formulieren formuli formul/i
(9.10.0)
forschen, erforschen esplori esplor/i
(7.9.1)
Fortschritt progreso progres/o
(8.9.2)
Fortschritte machen progresi progres/i
(5.18.1)
Fortschritte machen lassen progresigi progres/ig/i
(9.13.15L)
fortsetzen, weitermachen daŭrigi daŭr/ig/i
(3.1.0)
Fortsetzung daŭrigo daŭr/ig/o
(3.3.0)
fortwährend, ewig (-er, -e, -es) ĉiama ĉi/am/a
(7.6.3)
Forum forumo forum/o
(6.11.9)
Foto foto fot/o
(4.16.4)
fotografieren foti fot/i
(6.7.5)
Fotoapparat fotilo fot/il/o
(6.7.5)
Fotograf fotisto <m/f> fot/ist/o
(6.7.5)
fragen demandi demand/i
(1.1.1)
eine Frage stellen/aufwerfen meti demandon met/i demand/o/n
(4.4.6)
Frage demando demand/o
(1.1.3)
fragwürdig, zweifelhaft (-er, -e, -es) dubinda dub/ind/a
(9.19.3L)
Franzose Franco <m/f> Franc/o
(5.4.1)
französisch (-er, -e, -es) Franca Franc/a
(5.9.2)
Französisch la Franca [lingvo] la Franc/a [lingv/o]
(6.1.3)
Frankreich Francujo Franc/uj/o
(5.4.1)
Frau virino <f> vir/in/o
(1.1.3)
fraulich; weiblich (-er, -e, -es) virina <f> vir/in/a
(4.1.3)
Frau (auch Anrede) sinjorino <f> sinjor/in/o (2.1.2)
(Abkürzung) s-ino <f> s-ino
(2.1.3)
(Koseform für Frauenbezeichnungen) (Bildungswurzel) -nj- <f> -nj-
(6.8.3)
frei (-er, -e, -es) libera liber/a
(4.16.5)
freier Tag ferio feri/o
(5.9.4)
freigebig (-er, -e, -es)malavara mal/avar/a
(10.14.3)
Freiheit liber(ec)o liber(ec)o
(8.1.0)
Freiluft-, unter freiem Himmel befindlich (-er, -e, -es) subĉiela sub/ĉiel/a
(10.15.3)
Freitag vendredo vendred/o
(5.9.2)
freitags, am Freitag vendrede vendred/e
(7.10.5)
freiwillig (-er, -e, -es) libervola liber/vol/a
(7.1.6)
Freiwilliger libervolulo <m/f> liber/vol/ul/o
(7.1.6)
Freizeit libertempo liber/temp/o
(6.1.8)
fremd (-er, -e, -es) fremda fremd/a
(2.3.4)
Fremder fremdulo <m/f> fremd/ul/o
(2.6.3E)
Fremdsprachler, fremdsprachiger Mensch alilingvano <m/f> ali/lingv/an/o
(3.16.3E)
Freude ĝojo ĝoj/o
(6.14.2)
sich freuen ĝoji ĝoj/i
(4.5.1)
sich im Voraus auf etw. freuen antaŭĝoji antaŭ/ĝoj/i
(10.10.5)
freudig, froh (-er, -e, -es) ĝoja ĝoj/a
(4.12.5)
-freudig, geneigt (-er, -e, -es) ema ema
(4.5.1)
Freund amiko <m/f> amik/o
(3.6.3)
freundschaftlich (-er, -e, -es) amika amik/a
(3.8.0)
Freundschaft amikeco amik/ec/o
(8.1.0)
Freundin amikino <f> amik/in/o
(4.6.1)
Freund(e) und Freundin(nen) geamikoj <m+f> ge/amik/oj
(7.1.10)
Freund/Freundin (feste Beziehung) koramiko <m/f> kor/amiko
(6.14.1)
Freunde werden, sich miteinander anfreunden interamikiĝi inter/amik/iĝ/i
(7.13.7E)
freundlich (-er, -e, -es) afabla afabl/a
(7.10.0)
Freundlichkeitafableco afabl/ec/o
(10.1.4)
Friede paco pac/o
(5.5.2)
frieren, frostig sein; gefrieren (Wetterphänomen) frosti frost/i
(9.1.2)
frisch (-er, -e, -es) freŝa freŝ/a
(3.7.5)
frisch machen, erfrischen freŝigi freŝ/ig/i
(7.1.11)
wieder frisch werden refreŝiĝi re/freŝ/iĝ/i
(7.6.4)
frittieren friti frit/i
(9.9.3)
froh, freudig (-er, -e, -es) ĝoja ĝoj/a
(4.12.5)
fröhlich (-er, -e, -es) gaja gaj/a
(7.6.4)
Frosch rano ran/o
(5.1.0)
Frost frosto frost/o
(8.5.4)
Frucht frukto frukt/o
(8.15.4)
früh frue fru/e
(5.10.4)
früh (-er, -e, -es) frua fru/a
(6.2.3)
Frühling printempo printemp/o
(5.1.3)
Frühlings-, zum Frühling gehörig (-er, -e, -es) printempa printemp/a
(8.12.2)
Frühstück matenmanĝo maten/manĝ/o
(6.2.3)
frühstücken matenmanĝi maten/manĝ/i
(6.1.4)
fühlen, empfinden senti sent/i
(2.8.1)
führen, leiten gvidi gvid/i
(2.8.2)
Führer, Handbuch gvidilo gvid/il/o
(10.5.4)
füllen, voll machen plenigi plen/ig/i
(10.6.4)
Fundament, Grundlage fundamento fundament/o
(7.14.3)
Fundament des Esperanto (Textsammlung) la Fundamento la Fundament/o
(10.18.4)
fünf kvin kvin
(4.2.4)
fünft/er (-e, -es) kvina kvin/a
(4.19.5a)
Funktion, Rolle, Position, Aufgabe rolo rol/o
(7.14.0)
Funktion funkcio funkci/o
(4.16.4)
funktionieren funkcii funkci/i
(5.1.3)
funktionsfähig machen funkciigi funkci/ig/i
(8.11.1)
für por por
(2.8.1)
fürchten timi tim/i
(5.1.6)
Furcht timo tim/o
(6.5.17)
Fürsorge, Sorge zorgo zorg/o
(9.8.10)
Fuß piedo pied/o
(2.3.2)
zu Fuß piede pied/e
(4.16.4)
zu Fuß gehen piediri pied/ir/i
(6.4.4)
Fußgänger piediranto <m/f> pied/ir/ant/o
(7.5.3L)
Fußboden planko plank/o
(3.3.7)
auf dem Fußboden surplanke sur/plank/e
(7.1.8)
füttern manĝigi manĝ/ig/i
(9.7.6)
Futur (gramm.) futuro futur/o
(9.8.0)
Futur (Zukunftsform) (gramm.) -os -os
(4.5.1)

Wörterbuch Esp.-Deutsch: a... al.. an.. ar.. b... bo.. c... ĉ... d... di.. do.. e... ek.. er.. f... fi.. fr.. g... ĝ... h... ĥ... i... in.. io.. j... ĵ... k... ki.. kl.. kon.. kr.. ku.. l... li.. m... me.. mo.. n... ni.. o... p... pe.. po.. pr.. r... ri.. s... se.. si.. so.. su.. ŝ... t... ti.. to.. u... v... vi.. vo.. z...