Titelillustration: Dirk Wieczorek

Wörterliste Deutsch-Esperanto / vortlisto Germana-Esperanto


A.. B.. C.. D.. E.. F.. G.. H.. I.. J.. K.. L.. M.. N.. O.. P.. Q R.. S.. T.. U.. V.. W.. X Y Z.. Hinweise

Buchstabe Q / litero Q


Quadrat kvadrato kvadrat/o
(8.9.3)
quadratisch (-er, -e, -es) kvadrata kvadrat/a
(10.15.5)
Qualität kvalito kvalit/o
(6.11.7)
Quantum, Menge kvanto kvant/o
(6.6.19)
Quartal, Stadtviertel kvartalo kvartal/o
(6.17.0)
quasi, wie, gleichsam; als ob kvazaŭ kvazaŭ
(6.1.2)
Quasi-, Als-ob-, eine Art von kvazaŭa kvazaŭ/a
(10.17.5)
Quelle fonto font/o
(6.8.5)
quittieren kvitanci kvitanc/i
(7.1.6)
Quittung kvitanco kvitanc/o
(7.5.0)

Wörterbuch Esp.-Deutsch: a... al.. an.. ar.. b... bo.. c... ĉ... d... di.. do.. e... ek.. er.. f... fi.. fr.. g... ĝ... h... ĥ... i... in.. io.. j... ĵ... k... ki.. kl.. kon.. kr.. ku.. l... li.. m... me.. mo.. n... ni.. o... p... pe.. po.. pr.. r... ri.. s... se.. si.. so.. su.. ŝ... t... ti.. to.. u... v... vi.. vo.. z...