Verband Deutscher Esperanto-Lehrer e.V.
Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI)
Verband Deutscher Esperanto-Lehrer e.V.
Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI)
Deutsch

Kursestra, instruista trejnado


Studadsemajnfinoj kun modulaj trejnsesioj por fari?i E-kursestro, instruisto
en Germana Esperanto-Centro en Herzberg am Harz - Filio de GEA por Klerigado kaj Kulturo


Jen priskribo de la klerigprogramo (en la germana lingvo, 146 KB .pdf)
Jen superrigardo pri la enhavo, temoj de la klerigsesioj en tabela formo, la sama tabelo el?utebla kiel .pdf (48 KB)
Detalojn pri tiuj fakkursoj, seminarioj, studsesioj vi povas vidi sur la hejmpa?o de Interkultura Centro Herzberg (ICH)


Klerigsesioj kaj kursofertoj en 2022
(Pro la pandemio ni devis forstreki kelkajn ofertojn en la unua duonjaro.)
Julio 29-a?gusto 06 kaj a?gusto 07-14: SEP Semajnoj de Esperanto-Perfektigo. Intensaj lingvokursoj en pluraj niveloj, de komencantoj ?is perfekti?emuloj. Metodika observado, konsilado por instruemuloj. Loko: Esperanto-Centro Herzberg
Septembro 30 - oktobro 03: TORPEDO 17: Pedagogiaj Tagoj (AGEI, GEA), prelegoj, prezentadoj, spertinter?an?o pri instruado de Esperanto, GEA-Studsesio, modulo pri gramatiko, lingvistiko, metodiko, didaktiko, instrukapabligo.


Klerigsesioj kaj kursofertoj en 2021
(Pro la pandemio ni devis forstreki kelkajn ofertojn en la unua duonjaro.)
A?gusto 06-14 kaj 15-22: SEP-5: Semajnoj de Esperanto-Perfektigo. Intensaj lingvokursoj en pluraj niveloj, de komencantoj ?is perfekti?emuloj. Metodika observado, konsilado por instruemuloj. Ali?ilo ?i tie (?e la koncerna dato).
oktobro 01-03: TORPEDO 16: Pedagogiaj Tagoj (AGEI, GEA), prelegoj, prezentadoj, spertinter?an?o pri instruado de Esperanto, GEA-Studsesio, modulo pri gramatiko, lingvistiko, metodiko, didaktiko, instrukapabligo.
decembro: GEA-Studsesio, modulo pri Esperanto-literaturo, historio, movado, organizado, varbado.


Klerigsesioj kaj kursofertoj en 2020
februaro 21-23:
88a GEA-Studsesio: modulo pri gramatiko, retkursoj, ktp., ekskursoj, Esperantologio,  literaturhistorio
majo 1-3: 89a GEA-Studsesio kaj Kultur-turisma semajnfino: Ekskursoj en la regiono, Valpurga nokto
julio 10-17 kaj 18-26: SEP-4: Semajnoj de Esperanto-Perfektigo. Intensaj lingvokursoj en pluraj niveloj, de komencantoj ?is perfekti?emuloj. Metodika konsilado.
oktobro 02-04: TORPEDO 15: Pedagogiaj Tagoj (AGEI, GEA), prelegoj, prezentadoj, spertinter?an?o pri instruado de Esperanto
90a GEA-Studsesio, modulo pri metodiko, didaktiko, instrukapabligo.
decembro 11-13: 91a GEA-Studsesio, modulo pri Esperanto-literaturo, historio, movado, organizado, varbado, decembro 15: Tradicia Zamenhof-festo


Klerigsesioj kaj kursofertoj en 2019
marto 29-31: 84a GEA-Studsesio: modulo pri gramatiko, retkursoj, ktp., ekskursoj Esperantologio, interlingvistiko kaj literaturhistorio
junio 28-30: 85a GEA-Studsesio, fakprelegoj, preparo de lernmaterialoj, instruhelpiloj
julio 10-17 kaj 18-26: SEP-4: Semajnoj de Esperanto-Perfektigo. Intensaj lingvokursoj en pluraj niveloj, de komencantoj ?is perfekti?emuloj. Metodika konsilado.
oktobro 02-06: TORPEDO 15: Pedagogiaj Tagoj (AGEI, GEA), prelegoj, prezentadoj, spertinter?an?o pri instruado de Esperanto
86a GEA-Studsesio, modulo pri metodiko, didaktiko, instrukapabligo.
decembro 13-15: 87a GEA-Studsesio, modulo pri Esperanto-literaturo, historio, movado, organizado, varbado, decembro 15: Tradicia Zamenhof-festo


Klerigsesioj kaj kursofertoj en 2018
februaro 23-25: 81a GEA-Studsesio: Esperantologio, interlingvistiko kaj literaturhistorio
junio 28-julio 01: 82a GEA-Studsesio, modulo pri movadhistorio, informado, gazetara laboro, lingvopolitiko, ktp., ekskursoj
junio 28-15 kaj 15-23: SEP-2: Semajnoj de Esperanto-Perfektigo. Intensaj lingvokursoj en pluraj niveloj, de komencantoj ?is perfekti?emuloj. Metodika konsilado.
septembro 29-oktobro 03: TORPEDO 13: Pedagogiaj Tagoj (AGEI, GEA), prelegoj, prezentadoj, spertinter?an?o pri instruado de Esperanto
83a GEA-Studsesio, modulo pri metodiko, didaktiko, instrukapabligo.
decembro 14-16: 84a GEA-Studsesio, modulo pri Esperanto-literaturo, historio, movado, organizado, varbado, decembro 15: Tradicia Zamenhof-festo


Klerigsesioj kaj kursofertoj en 2017
septembro 28-oktobro 03: TORPED-o 12: prelegoj, prezentadoj, spertinter?an?o pri instruado de Esperanto, 79a GEA-Studsesio, modulo pri metodiko, didaktiko, instrukapabligo. Pedagogia seminario.
julio 9-15 kaj 15-23: SEP-2: Semajnoj de Esperanto-Perfektigo. Intensaj lingvokursoj en pluraj niveloj, de komencantoj ?is perfekti?emuloj. Metodika konsilado.


Klerigsesioj kaj kursofertoj en 2016
aprilo 25-29: INTENSA KURSO (agnoskebla anka? kiel BILDUNGSURLAUB): Esperanto - von Anfang an. 1-semajna intensa kursaro (por ?iuj niveloj). ?iutage inter 8:30-16:30 en Herzberg am Harz (en la Esperanto-Centro, 37412, Grubenhagenstr. 6).
Ali?eblo al ?iuj interesitoj!


Klerigsesioj kaj kursofertoj en 2015
Por datoj, aktuala?oj bv. rigardi anka? la Programkalendaron


Klerigsesioj kaj kursofertoj en 2014

SEP - Semajnoj de Esperanto-Perfektigo julio 19-26 kaj julio 27-a?gusto 03.2014
2x1 semajna intensa lingvokurso en diversaj niveloj kaj instrukapabliga, metodika trejnado, praktika ekzercado.
Detalojn, subvencion petu de: Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg, 37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6.

Peter Zilvar, Zsófia Kóródy esperanto-zentrum@web.de Tel: 05521-5983


Klerigsesioj kaj kursofertoj dum 2013
Trejnsemajno 'BILDUNGSURLAUB': 03-09 marto 2012 en KVHS Osterode am Harz


Klerigsesioj kaj kursofertoj dum 2011
Trejnsemajno 'BILDUNGSURLAUB': 21-25 marto 2011 en KVHS Osterode am Harz


Klerigsesioj kaj kursofertoj dum 2010
Por nia faka asocio ege gravas la trejnado de kursestroj, kursgvidantoj, instruistoj kaj anka? ilia pluklerigado. 
Tiun taskon la? komisio de Germana Esperanto-Asocio plenumas Germana Esperanto-Centro (GEC),  Filio de GEA por Klerigado kaj Kulturo en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo http://esperanto-urbo.de.

La programo de tiuj klerigsesioj sekvas la studprogramon de universitataj studoj. La opaj fakoj estas instruataj en blokoj, kiujn eblas partopreni en sinsekvo a? en diversaj etapoj, kolektante kreditpoentojn.

Se vi volas demandi pri la klerigsistemo a? havas specialajn dezirojn, bv. kontakti la prezidanton de AGEI (Kontakt). 
La? peto ni sendas bro?uron pri sciinda?oj. AGEI © 2009 LA-Arts