Verband Deutscher Esperanto-Lehrer e.V.
Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI)
Verband Deutscher Esperanto-Lehrer e.V.
Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI)
Deutsch

Alvokoj


2022

Invito al: Jar?efkunveno de AGEI
La Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI) invitas ?iujn siajn membrojn al la ?i-jara ?efkunsido, okazonta en Oldenburg. La AGEI-kunveno okazos inter 16-17h en diman?o, la 5an de junio 2022 en la Junulardomo (DJH Jugendherberge Oldenburg, Straßburger Str. 6, 26123 Oldenburg, tel.: +49-421-6979958).

La kunveno okazos en hibrida formo. Tiuj, kiuj ne povas ?eesti, havas la ?ancon partopreni per interreto.
Rekta ligilo al la Zoom-?ambro: https://us02web.zoom.us/j/88196998044 (sen pasvorto)
Meeting ID: 88196998044
Bonvenon!

29.07-06.08.2022 kaj 07.08-14.08.2022: Somera Esperanto-Perfektigo (SEP, Intensa 2x1-semajna Esperanto-kurso en Herzberg, en niveloj A1-A2, B1-B2.) Perfekti?emuloj povas sperti?i, observi efikan instrumetodon kaj ekkoni instrumaterialojn. Tuttaga uzo de Esperanto, ekskursoj, ludoj, kantoj, filmoj, prelegoj kaj prezentadoj. Detaloj, ali?o ?e Esperanto-Centro Herzberg.


30.09-03.10. TORPEDO 16: Pedagogiaj Tagoj (en kunlaboro kun AGEI kaj GEA), prelegoj, prezentadoj, spertinter?an?o pri instruado de Esperanto, GEA-Studsesio, modulo pri tradukado, gramatiko, metodiko, didaktiko, instrukapabligo. Loko, ali?o: Esperanto-Centro Herzberg (Grubenhagenstr. 6, 37412 Herzberg am Harz, Tel.: +49-5521-5983, esperanto-zentrum@web.de)


2021

Invito al: Jar?efkunveno de AGEI
La Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI) invitas ?iujn siajn membrojn al la ?i-jara ?efkunsido, okazonta en Osterode am Harz. La AGEI-kunveno komenci?os je 13:30 en sabato, la 30an de oktobro 2021 en la restoracio Freiheiter Hof, Hauptstr. 9, 37520 Osterode am Harz, http://freiheiterhof.de/.

La kunveno okazos en hibrida formo. Tiuj, kiuj ne povas ?eesti, havas la ?ancon partopreni per interreto.
Rekta ligilo al la Zoom-?ambro: https://us02web.zoom.us/j/88196998044 (sen pasvorto)
Meeting ID: 88196998044
Bonvenon!

Invito al: Virtuala kunveno de AGEI (23.05.2021) dum virtuala GEK (21-24.05.2021) - NE jar?efkunveno! (?i okazos ?. 30-31.10.2021)
La Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI) invitas ?iujn siajn membrojn al la ?i-jara reta kunsido, okazonta virtuale per Zoom.
La AGEI-kunveno okazos inter 17-17:45 en diman?o, la 23an de majo 2021 en ret?ambro dum la virtuala GEK. Ne estas kostoj!
La jar?efkunvenon de AGEI ni organizos fine (30-31) de oktobro 2021, la?eble en ?eesta formo, kiam okazos anka? la jar?efkunveno de GEA en Herzberg am Harz (a? ?irka?a?o).

06-14.+15-22.08.2021: Intensa 2x1-semajna Esperanto-kurso en Herzberg, en niveloj A1-A2, B1-B2. Perfekti?emuloj povas sperti?i, observi efikan instrumetodon kaj ekkoni instrumaterialojn. Detaloj, ali?o ?i tie (?e la koncerna dato) a? ?e Esperanto-Centro Herzberg.


01-03.10. TORPEDO 15: Pedagogiaj Tagoj (en kunlaboro kun AGEI kaj GEA), prelegoj, prezentadoj, spertinter?an?o pri instruado de Esperanto, GEA-Studsesio, modulo pri tradukado, gramatiko, metodiko, didaktiko, instrukapabligo


2020

Invito al: Jar?efkunveno de AGEI
La Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI) invitas ?iujn siajn membrojn al la ?i-jara ?efkunsido, okazonta en Osterode am Harz. La AGEI-kunveno komenci?os je 13:30 en sabato, la 24an de oktobro 2020 en la restoracio Freiheiter Hof, Hauptstr. 9, 37520 Osterode am Harz, http://freiheiterhof.de/.
Tiuj, kiuj ne povas ?eesti, havas la ?ancon partopreni per interreto.
Rekta ligilo al Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/3691595727
Meeting ID: 369 159 5727
Pasvorto: 20201024

9-13.03.2020: Esperanto-kurso en Herzberg, agnoskita, organizita de VHS Göttingen-Osterode (Bildungsurlaub):  Kursoj en du niveloj (A1-A2, B1-B2), perfekti?emuloj povas sperti?i, observi efikan instrumetodon kaj ekkoni instrumaterialojn. (Por germanoj: agnoskita popolaltlerneja kurso kiel klerigcela feriosemajno.) Detaloj, ali?o ?i tie a? ?e Esperanto-Centro Herzberg.


02-04.10. TORPEDO 15: Pedagogiaj Tagoj (en kunlaboro kun AGEI kaj GEA), prelegoj, prezentadoj, spertinter?an?o pri instruado de Esperanto
86a GEA-Studsesio, modulo pri tradukado, terminologio, metodiko, didaktiko, instrukapabligo


2019
02-06.10. TORPEDO 14: Pedagogiaj Tagoj (AGEI, GEA), prelegoj, prezentadoj, spertinter?an?o pri instruado de Esperanto
86a GEA-Studsesio, modulo pri metodiko, didaktiko, instrukapabligo. Programo (Pdf, 90KB)


VHS Esperanto-kurso kiel klerigcela ferio-semajno (Bildungsurlaub): 18-22.03.2019 en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo
Alvoko, ali?o ?e VHS Göttingen/Osterode
Detaloj pri anta?a simila kurso, strukturo, temaro, programo, utilaj informoj ?i tie.


2018
VHS Esperanto-kurso kiel klerigcela ferio-semajno (Bildungsurlaub): 5-9.03.2018 en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo
Alvoko, ali?o ?e VHS Göttingen/Osterode
Detaloj pri anta?a simila kurso, strukturo, temaro, programo, utilaj informoj ?i tie.


2017
Internacia projekto: Unu leciono pri Esperanto por ?iu lernejano en la tuta mondo
1. Detalojn vidu ?i-sube sub 2016 Nova iniciato, kie vi povas de?uti la koncernan bro?uron en kvar lingvoj
2. Legu alvokon de ILEI pri la internacia projekto ?i tie. Sur la retejo de ILEI vi trovos helpilojn, modeltekstojn, kurseton kaj aliajn bezonatajn informojn.

Ek al agado! Bonan sukceson!

ALVOKO por HELPO
Bv. helpi plenigi la enketilon de fakuloj de Universitato Hildesheim. Ili aperte turnis sin anka? al ni, Esperanto-parolantoj, por diri nian opinion kaj per plusendo de la alvoko instigi anka? aliajn por partopreno. DANKON!

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
 
wie stehen Sie zu MEHRSPRACHIGKEIT AN GRUNDSCHULEN?
 
Ein Team der UNIVERSITÄT HILDESHEIM untersucht die EINSTELLUNGEN GRUNDSCHUL-LEHRENDER ZU MEHRSPRACHIGKEIT innerhalb der Schule: Was erwarten Sie persönlich von Unterrichtskonzepten wie bilingualem Unterricht? Und wie hängen diese Haltungen mit Ihren individuellen Erfahrungen im Berufsalltag, mit eventuellen Belastungen und Ressourcen, zusammen?
 
UNTER FOLGENDEM LINK GELANGEN SIE ZUR BEFRAGUNG:

2016

NOVA INICIATO
1-hora lerneja leciono pri Esperanto
 (Eine Schulstunde über Esperanto).
Baza ideo: ?iu lernejano havu la rajton kaj la eblon lerni iom pri Esperanto. Lernejestroj, respondeculoj pri instruprogramo, instruistoj kaj fakuloj kunlaboru por oferti al lernejaj klasoj min. 1 lecionon pri la internacia lingvo Esperanto.

Bro?uro estis ellaborita por provizi la bezonatan materialon kaj helpi al tiuj, kiuj ?atus, povus gvidi tian lecionon, ekz. e? al gekolegoj, anstata?antaj instruistoj, neesperantistaj fakuloj, kiuj foje ser?as temon por siaj kromlecionoj.

Verkita de Klaus Friese, kunlaboris Louis v. Wunsch-Rolshoven kaj Jürgen Wulff, Hamburg 2015. Lingva elekteblo: 
en Esperanto (.pdf, 2.2 MB) | germana (.pdf, 200 KB) | angla (.pdf, 338 KB) | franca (2.3 MB)


2015
Nova KVHS-kursoferto en 2015:

INTENSA KURSO (agnoskebla anka? kiel BILDUNGSURLAUB): Esperanto - von Anfang an. 1-semajna intensa kursaro (por komencantoj, komencintoj kaj anka? por progresintoj, perfekti?emuloj, kiuj povos ricevi apartan trejnadon anka? pri instrumetodoj, kursgvidado tra surloka observado de instruado al komencantoj).

09.-13.03.2015 ?iutage 8:30-16:30 en Osterode am Harz (a? la? interkonsento en Herzberg am Harz, en la Esperanto-Centro). Ali?eblo al ?iuj interesitoj! Ali?u ?i tie a? (en la germana ?e KVHS)


2014

Nova estraro: la 7-an de junio 2014 dum la jar?efkunveno estis elektita nova estraro por dujara periodo. Ni kore dankas al Harald Schmitz la plurjaran kunlaboron kaj subtenon al la agado de nia asocio kaj bonvenigas la novan estraranon, Karin Klose. La jarraporton kun financa raporto vi trovas ?i tie.


SEP - Semajnoj de Esperanto-Perfektigo julio 19-26 kaj julio 27-a?gusto 03.2014
2x1 semajna intensa lingvokurso en diversaj niveloj kaj instrukapabliga, metodika trejnado, praktika ekzercado.
Detalojn, subvencion petu de: Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg, 37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6.

Peter Zilvar, Zsófia Kóródy esperanto-zentrum@web.de Tel: 05521-5983


2013

 46a Konferenco de ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) en Sieber/Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo inter 12-18.07.2013

La plej grava ?iujara kunveno de fakuloj pri Esperanto-instruado, kunsido de la estraro, komitato, reprezentantoj al ?iuj kontinentoj. 

Ri?a kultura programo, allogaj turismaj ofertoj. Informoj, detaloj ?i tie


Bildungsurlaub 4-8 marto 2013 

Agnoskita klerigsemajno en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo
Ali?u ?e la Popolaltlernejo KVHS Osterode.
Jen la alvoko (en la germana) el la programkajero de la popolaltlernejo kaj la provizora programo 4-8 marto 2013 en KVHS Osterode am Harz
La?eble ali?u anka? ?e la kursgvidonto: Zsófia Kóródy, 37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6,
zsofia.korody@esperanto.de
Detaloj, regularoj pri pagata feriotempa klerigado (Bildungsurlaub)

Por detaloj bv. legi la
Raporton pri la sukcesa trejnsemajno en 2011 kun detalaj informoj pri organizado, faka enhavo, realigo.


2012
Septembro 28 - oktobro 03: TORPEDO 8:
Tradicia Oktobro Renkonto Pedagogia
Faka klerigado, spertinter?an?o por instruistoj, intstruantoj, instruemuloj, interesi?antoj pri metodiko, kluba a? lerneja instruado.
?eftemoj: la rolo de artoj en motivado, instruado; internaciaj, ekstermovadaj projektoj, subvenciebloj.
Detaloj: ali?ilo, informilo

Vidu anka? ?e: http://esperanto-urbo.de


Julio 13-20 kaj 20-27: Esperanto 125Intensa lingvo- kaj instrukapabliga kurso la? la ILEI-normoj Esperanto 125: Jubileaj semajnoj en la Esperanto-urbo
LERNU (instrui) Esperanton! Somerferiaj lingvokursoj anka? por komencantoj, da?rigantoj, perfekti?emuloj (A1-C1) kun preparo al lingvoekzamenoj 


Junio 7-10: Intensaj lingvokursoj (A1-C1), preparo al KER-ekzamenoj kaj
junio 9: centraj KER-ekzamenoj (B1, B2, C1, kaj skribaj kaj parolaj)

Jar?efkunveno: La Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI) invitas ?iujn membrojn al la ?iujara ?efkunsido, organizata enkadre de la 89a Komuna dana, germana kaj pola Esperanto-Kongreso (https://is.esperanto.de/kek2012/) en Berlin inter 25a-28a de majo 2012. 
La kunveno okazos inter 16:00-17:30, la 26an de majo, 2012 en Orangerie, DE-10365 Berlin, Schulze-Boysen-Straße 38.
Ni esperas je ?ies aktiva partopreno. 


Bildungsurlaub
Agnoskita klerigsemajno 5-9 marto 2012 en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo
Ali?u ?e http://www.kvhs-osterode.de/kursdetails.php?KursID=11515
Jen la alvoko (en la germana)  el la programkajero de la popolaltlernejo kaj la provizora programo 5-9 marto 2012 en KVHS Osterode am Harz
La?eble ali?u anka? ?e la kursgvidonto: Zsófia Kóródy, 37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, zsofia.korody@esperanto.de
Detaloj, regularoj pri pagata feriotempa klerigado (Bildungsurlaub)

Por detaloj bv. legi la Raporton pri la sukcesa trejnsemajno en 2011 kun detalaj informoj pri organizado, faka enhavo, realigo.


2011
Bildungsurlaub 2011
 
Jen la alvoko, ali?ilo kaj la provizora programo. 21-25 marto 2011 en KVHS Osterode am Harz
Jen la programo (en la germana)
Ali?u ?e: Zsófia Kóródy, 37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, zsofia.korody@esperanto.de
Detaloj, regularoj pri pagata feriotempa klerigado (Bildungsurlaub)

Raporto pri la sukcesa trejnsemajno kun detalaj informoj pri organizado, faka enhavo, realigo.


Studsesioj, klerigmoduloj, kursoj de GEA-filio por 2011.
Vidu maldekstre sub menupunkto Instruado/Kursestra, instruista a?­­ rigardu ?e http://esperanto-urbo.de la Jarkalendaron kaj la specialajn kursojn, klerigmodulojn de Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg.

Ali?u al la kursoj, trejnsesioj jam en januaro!


Jar?efkunveno de AGEI en 2011: vidu sub menupunkto Kunvenoj
FAR?U MEMBRO DE AGEI, SUBTENU ESPERANTO-INSTRUADON EN GERMANIO!
Jen rete havebla ali?ilo
http://agei.esperanto-urbo.de/page.php?pid=78065795 
kaj formularo: http://laarts.info/_instrureg_/

TORPEDO-7, la Tradicia Oktobra Renkonto Pedagogia okazos inter 30.09-04.10.2011 en Herzberg am Harz. ?i havos 2 ?eftemojn: Cseh-metoda instruado (kurson gvidos Sabine Trenner) kaj kunlaboro inter bibliotekoj, arkivoj, muzeoj kaj edukcentroj. Bonvenon!
Jen la anonco, ali?ilo kaj la provizora programo.2010
TORPEDO-6,
la Tradicia Oktobra Renkonto Pedagogia okazos inter 8-12 oktobro 2010 en Herzberg am Harz.
?i estos samtempe ILEI-seminario, kun aparta temo: instru-projektoj, subvencioj kaj subvencipetado.
Ni atendas ?iujn, kiuj ?atus lerni pri sukcesaj instrumetodoj, internacia kunlaboro kaj interesi?as pri akiro de mono por Esperanto-agado, ?atus orienti?i en la ?angalo de subvenciebloj E?ropaj. Aparta sekcio por universitataj, lernejaj projektoj. Iom da financa helpo eblas por subteni vian partoprenon.
Por ali?ilo, informilo bv. klaki ?ii tien. Jen invitilo kun prelegantoj, prelegtemoj.
Detala programo  


Jar?efkunveno de AGEI en 2010: vidu sub menupunkto Kunvenoj

Germana Fonda?o de Familio Fischer (FFF) alvokas: subvencio por familioj, por lernantoj partopreni en la

26-a Printempa Semajno Internacia (PSI)
de la 2-a ?is la 9-a de aprilo en 2010 (dum pasko),
en Sankt Andreasberg, montaro Harz, vidu http://www.esperanto.de/psi/

Detala alvoko en .pdf formato estas legebla ?i tie


2009
ALVOKO AL INTERESAJ FAKPRELEGOJ KAJ SUKCESA MOVADA KLERIGADO / INSTRUKAPABLIGO en 2009-2010

En 2009 jam la kvinan fojon okazos Tutlanda Oktobra Renkonti?o Pedagogia (TORPEDO-5) en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo. Kiel kutime, anka?­ nun multaj interesaj fakprelegoj, programoj atendas la partoprenantojn. Kiel nova?o aldoni?as partopreno de pola grupo, kiu enkadre de Grundtvig projekto, subvenciata de EU en la Dumviva Lernado programo, alvenosAGEI © 2009 LA-Arts