Verband Deutscher Esperanto-Lehrer e.V.
Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI)
Verband Deutscher Esperanto-Lehrer e.V.
Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI)
Deutsch

Klerigmoduloj


t

h

1-2

3-4

5-6

7-8

1

enkonduko

interkonatiĝo

konatiĝo kun la urbo, kursejo

enhavo, celo de la trejnado,

kunlaboro, planado

enketado

lingva,

gramatika testo

niveligo

lingvaj ekzercoj

personaj lingvaj spertoj

konatiĝo kun la organizanta institucio,

ĝiaj taskoj,

agadoj, roloj

spertoj

Esperanto-kulturo, vivo

internaciaj projektoj

Esperanto-centroj, bibliotekoj

faklibroj

vortaroj

pedagogiaj verkoj

lernolibroj

instruhelpiloj

2

lingvistiko

interlingvistiko

esperantologio (enkonduko)

fonetiko

gramatiko

leksiko

sintakso

stilistiko

historio

nacia kaj internacia Esperanto-movado

strukturo, organizaĵoj

funkcioj, kunvenoj

gramatiko de Esperanto

specialaĵoj,

lingva perfektiĝo,

konatiĝo kun lernolibroj (laŭ celata, lernenda metodo

trarigardo de lingvaj ekzercoj

tipoj

niveloj

aliaj instruhelpiloj

edukado.net

trarigardo de la lecionoj de elektita, celita lernolibro

3

E-lernado: formoj, ebloj

komputilaj programoj por lingvoinstruado kaj lernado

rolo, uzo de interreto

E@I

projektoj por kaj per Esperanto

metodologio

plej gravaj instrumetodoj

Manlibro por instruado

 

praktika prezentado de metodoj (persone, per filmoj)

analizo de spektita instruado

 

informado, varbado

organizado

kurs-anoncoj, alvokoj

afiŝoj, artikoloj organizado de kluboj,

programoj, kurstipoj, planado de kursoj, instruplano

enhavo de la kurso,

E-gazetaro

eldona laboro

4

literaturo

famaj periodoj

literaturaj skoloj

tradukita Esperanto-literaturo

originalaj verkoj

poezio

naciaj kaj internaciaj

Esperanto-ekzamenoj

UEA/ILEI

„De nivelo al nivelo”

UEA/ITK ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER)

taskotipoj,

lingva prepariĝo

instrupraktiko:

ellaboro de lecionplano

modellecionetoj,

rolo, tipo, konduto, personeco de instruistoj

ekzameno

resumo

pritakso de la trejnado

estontaj planoj

daŭrigo aŭ komenco de projekto

Tempo-skemo proponata: 32 instruhoroj (h) en 4 tagoj (t),  daŭro de la lecionoj 2x45= 1:30

antaŭtagmeza sesio 1: 9:00 – 10:30

paŭzo 10:30-11:00

antaŭtagmeza sesio 2: 11:00 – 12:30

tagmanĝo 12:30 – 14h30

posttagmeza sesio 1: 14:30 – 16:00

paŭzo 16:00-16:15

posttagmeza sesio 2: 16:15-17:45

vespermanĝo: 18:00-19:30

vesperaj programoj: 19:30-AGEI © 2009 LA-Arts