Verband Deutscher Esperanto-Lehrer e.V.
Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI)
Verband Deutscher Esperanto-Lehrer e.V.
Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI)
Deutsch

Alvokoj


2020

Invito al: Jarĉefkunveno de AGEI
La Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI) invitas ĉiujn siajn membrojn al la ĉi-jara ĉefkunsido, okazonta en Osterode am Harz. La AGEI-kunveno komenciĝos je 13:30 en sabato, la 24an de oktobro 2020 en la restoracio Freiheiter Hof, Hauptstr. 9, 37520 Osterode am Harz, http://freiheiterhof.de/.
Tiuj, kiuj ne povas ĉeesti, havas la ŝancon partopreni per interreto.
Rekta ligilo al Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/3691595727
Meeting ID: 369 159 5727
Pasvorto: 20201024

9-13.03.2020: Esperanto-kurso en Herzberg, agnoskita, organizita de VHS Göttingen-Osterode (Bildungsurlaub):  Kursoj en du niveloj (A1-A2, B1-B2), perfektiĝemuloj povas spertiĝi, observi efikan instrumetodon kaj ekkoni instrumaterialojn. (Por germanoj: agnoskita popolaltlerneja kurso kiel klerigcela feriosemajno.) Detaloj, aliĝo ĉi tie aŭ ĉe Esperanto-Centro Herzberg.


02-04.10. TORPEDO 15: Pedagogiaj Tagoj (en kunlaboro kun AGEI kaj GEA), prelegoj, prezentadoj, spertinterŝanĝo pri instruado de Esperanto
86a GEA-Studsesio, modulo pri tradukado, terminologio, metodiko, didaktiko, instrukapabligo


2019
02-06.10. TORPEDO 14: Pedagogiaj Tagoj (AGEI, GEA), prelegoj, prezentadoj, spertinterŝanĝo pri instruado de Esperanto
86a GEA-Studsesio, modulo pri metodiko, didaktiko, instrukapabligo. Programo (Pdf, 90KB)


VHS Esperanto-kurso kiel klerigcela ferio-semajno (Bildungsurlaub): 18-22.03.2019 en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo
Alvoko, aliĝo ĉe VHS Göttingen/Osterode
Detaloj pri antaŭa simila kurso, strukturo, temaro, programo, utilaj informoj ĉi tie.


2018
VHS Esperanto-kurso kiel klerigcela ferio-semajno (Bildungsurlaub): 5-9.03.2018 en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo
Alvoko, aliĝo ĉe VHS Göttingen/Osterode
Detaloj pri antaŭa simila kurso, strukturo, temaro, programo, utilaj informoj ĉi tie.


2017
Internacia projekto: Unu leciono pri Esperanto por ĉiu lernejano en la tuta mondo
1. Detalojn vidu ĉi-sube sub 2016 Nova iniciato, kie vi povas deŝuti la koncernan broŝuron en kvar lingvoj
2. Legu alvokon de ILEI pri la internacia projekto ĉi tie. Sur la retejo de ILEI vi trovos helpilojn, modeltekstojn, kurseton kaj aliajn bezonatajn informojn.

Ek al agado! Bonan sukceson!

ALVOKO por HELPO
Bv. helpi plenigi la enketilon de fakuloj de Universitato Hildesheim. Ili aperte turnis sin ankaŭ al ni, Esperanto-parolantoj, por diri nian opinion kaj per plusendo de la alvoko instigi ankaŭ aliajn por partopreno. DANKON!

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
 
wie stehen Sie zu MEHRSPRACHIGKEIT AN GRUNDSCHULEN?
 
Ein Team der UNIVERSITÄT HILDESHEIM untersucht die EINSTELLUNGEN GRUNDSCHUL-LEHRENDER ZU MEHRSPRACHIGKEIT innerhalb der Schule: Was erwarten Sie persönlich von Unterrichtskonzepten wie bilingualem Unterricht? Und wie hängen diese Haltungen mit Ihren individuellen Erfahrungen im Berufsalltag, mit eventuellen Belastungen und Ressourcen, zusammen?
 
UNTER FOLGENDEM LINK GELANGEN SIE ZUR BEFRAGUNG:

2016

NOVA INICIATO
1-hora lerneja leciono pri Esperanto
 (Eine Schulstunde über Esperanto).
Baza ideo: ĉiu lernejano havu la rajton kaj la eblon lerni iom pri Esperanto. Lernejestroj, respondeculoj pri instruprogramo, instruistoj kaj fakuloj kunlaboru por oferti al lernejaj klasoj min. 1 lecionon pri la internacia lingvo Esperanto.

Broŝuro estis ellaborita por provizi la bezonatan materialon kaj helpi al tiuj, kiuj ŝatus, povus gvidi tian lecionon, ekz. eĉ al gekolegoj, anstataŭantaj instruistoj, neesperantistaj fakuloj, kiuj foje serĉas temon por siaj kromlecionoj.

Verkita de Klaus Friese, kunlaboris Louis v. Wunsch-Rolshoven kaj Jürgen Wulff, Hamburg 2015. Lingva elekteblo: 
en Esperanto (.pdf, 2.2 MB) | germana (.pdf, 200 KB) | angla (.pdf, 338 KB) | franca (2.3 MB)


2015
Nova KVHS-kursoferto en 2015:

INTENSA KURSO (agnoskebla ankaŭ kiel BILDUNGSURLAUB): Esperanto - von Anfang an. 1-semajna intensa kursaro (por komencantoj, komencintoj kaj ankaŭ por progresintoj, perfektiĝemuloj, kiuj povos ricevi apartan trejnadon ankaŭ pri instrumetodoj, kursgvidado tra surloka observado de instruado al komencantoj).

09.-13.03.2015 ĉiutage 8:30-16:30 en Osterode am Harz (aŭ laŭ interkonsento en Herzberg am Harz, en la Esperanto-Centro). Aliĝeblo al ĉiuj interesitoj! Aliĝu ĉi tie aŭ (en la germana ĉe KVHS)


2014

Nova estraro: la 7-an de junio 2014 dum la jarĉefkunveno estis elektita nova estraro por dujara periodo. Ni kore dankas al Harald Schmitz la plurjaran kunlaboron kaj subtenon al la agado de nia asocio kaj bonvenigas la novan estraranon, Karin Klose. La jarraporton kun financa raporto vi trovas ĉi tie.


SEP - Semajnoj de Esperanto-Perfektigo julio 19-26 kaj julio 27-aŭgusto 03.2014
2x1 semajna intensa lingvokurso en diversaj niveloj kaj instrukapabliga, metodika trejnado, praktika ekzercado.
Detalojn, subvencion petu de: Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg, 37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6.

Peter Zilvar, Zsófia Kóródy esperanto-zentrum@web.de Tel: 05521-5983


2013

 46a Konferenco de ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) en Sieber/Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo inter 12-18.07.2013

La plej grava ĉiujara kunveno de fakuloj pri Esperanto-instruado, kunsido de la estraro, komitato, reprezentantoj al ĉiuj kontinentoj. 

Riĉa kultura programo, allogaj turismaj ofertoj. Informoj, detaloj ĉi tie


Bildungsurlaub 4-8 marto 2013 

Agnoskita klerigsemajno en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo
Aliĝu ĉe la Popolaltlernejo KVHS Osterode.
Jen la alvoko (en la germana) el la programkajero de la popolaltlernejo kaj la provizora programo 4-8 marto 2013 en KVHS Osterode am Harz
Laŭeble aliĝu ankaŭ ĉe la kursgvidonto: Zsófia Kóródy, 37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6,
zsofia.korody@esperanto.de
Detaloj, regularoj pri pagata feriotempa klerigado (Bildungsurlaub)

Por detaloj bv. legi la
Raporton pri la sukcesa trejnsemajno en 2011 kun detalaj informoj pri organizado, faka enhavo, realigo.


2012
Septembro 28 - oktobro 03: TORPEDO 8:
Tradicia Oktobro Renkonto Pedagogia
Faka klerigado, spertinterŝanĝo por instruistoj, intstruantoj, instruemuloj, interesiĝantoj pri metodiko, kluba aŭ lerneja instruado.
Ĉeftemoj: la rolo de artoj en motivado, instruado; internaciaj, ekstermovadaj projektoj, subvenciebloj.
Detaloj: aliĝilo, informilo

Vidu ankaŭ ĉe: http://esperanto-urbo.de


Julio 13-20 kaj 20-27: Esperanto 125Intensa lingvo- kaj instrukapabliga kurso laŭ la ILEI-normoj Esperanto 125: Jubileaj semajnoj en la Esperanto-urbo
LERNU (instrui) Esperanton! Somerferiaj lingvokursoj ankaŭ por komencantoj, daŭrigantoj, perfektiĝemuloj (A1-C1) kun preparo al lingvoekzamenoj 


Junio 7-10: Intensaj lingvokursoj (A1-C1), preparo al KER-ekzamenoj kaj
junio 9: centraj KER-ekzamenoj (B1, B2, C1, kaj skribaj kaj parolaj)

Jarĉefkunveno: La Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI) invitas ĉiujn membrojn al la ĉiujara ĉefkunsido, organizata enkadre de la 89a Komuna dana, germana kaj pola Esperanto-Kongreso (https://is.esperanto.de/kek2012/) en Berlin inter 25a-28a de majo 2012. 
La kunveno okazos inter 16:00-17:30, la 26an de majo, 2012 en Orangerie, DE-10365 Berlin, Schulze-Boysen-Straße 38.
Ni esperas je ĉies aktiva partopreno. 


Bildungsurlaub
Agnoskita klerigsemajno 5-9 marto 2012 en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo
Aliĝu ĉe http://www.kvhs-osterode.de/kursdetails.php?KursID=11515
Jen la alvoko (en la germana)  el la programkajero de la popolaltlernejo kaj la provizora programo 5-9 marto 2012 en KVHS Osterode am Harz
Laŭeble aliĝu ankaŭ ĉe la kursgvidonto: Zsófia Kóródy, 37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, zsofia.korody@esperanto.de
Detaloj, regularoj pri pagata feriotempa klerigado (Bildungsurlaub)

Por detaloj bv. legi la Raporton pri la sukcesa trejnsemajno en 2011 kun detalaj informoj pri organizado, faka enhavo, realigo.


2011
Bildungsurlaub 2011
 
Jen la alvoko, aliĝilo kaj la provizora programo. 21-25 marto 2011 en KVHS Osterode am Harz
Jen la programo (en la germana)
Aliĝu ĉe: Zsófia Kóródy, 37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, zsofia.korody@esperanto.de
Detaloj, regularoj pri pagata feriotempa klerigado (Bildungsurlaub)

Raporto pri la sukcesa trejnsemajno kun detalaj informoj pri organizado, faka enhavo, realigo.


Studsesioj, klerigmoduloj, kursoj de GEA-filio por 2011.
Vidu maldekstre sub menupunkto Instruado/Kursestra, instruista aŭ­­ rigardu ĉe http://esperanto-urbo.de la Jarkalendaron kaj la specialajn kursojn, klerigmodulojn de Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg.

Aliĝu al la kursoj, trejnsesioj jam en januaro!


Jarĉefkunveno de AGEI en 2011: vidu sub menupunkto Kunvenoj
FARĜU MEMBRO DE AGEI, SUBTENU ESPERANTO-INSTRUADON EN GERMANIO!
Jen rete havebla aliĝilo
http://agei.esperanto-urbo.de/page.php?pid=78065795 
kaj formularo: http://laarts.info/_instrureg_/

TORPEDO-7, la Tradicia Oktobra Renkonto Pedagogia okazos inter 30.09-04.10.2011 en Herzberg am Harz. Ĝi havos 2 ĉeftemojn: Cseh-metoda instruado (kurson gvidos Sabine Trenner) kaj kunlaboro inter bibliotekoj, arkivoj, muzeoj kaj edukcentroj. Bonvenon!
Jen la anonco, aliĝilo kaj la provizora programo.2010
TORPEDO-6,
la Tradicia Oktobra Renkonto Pedagogia okazos inter 8-12 oktobro 2010 en Herzberg am Harz.
Ĝi estos samtempe ILEI-seminario, kun aparta temo: instru-projektoj, subvencioj kaj subvencipetado.
Ni atendas ĉiujn, kiuj ŝatus lerni pri sukcesaj instrumetodoj, internacia kunlaboro kaj interesiĝas pri akiro de mono por Esperanto-agado, ŝatus orientiĝi en la ĝangalo de subvenciebloj Eŭropaj. Aparta sekcio por universitataj, lernejaj projektoj. Iom da financa helpo eblas por subteni vian partoprenon.
Por aliĝilo, informilo bv. klaki ĉii tien. Jen invitilo kun prelegantoj, prelegtemoj.
Detala programo  


Jarĉefkunveno de AGEI en 2010: vidu sub menupunkto Kunvenoj

Germana Fondaĵo de Familio Fischer (FFF) alvokas: subvencio por familioj, por lernantoj partopreni en la

26-a Printempa Semajno Internacia (PSI)
de la 2-a ĝis la 9-a de aprilo en 2010 (dum pasko),
en Sankt Andreasberg, montaro Harz, vidu http://www.esperanto.de/psi/

Detala alvoko en .pdf formato estas legebla ĉi tie


2009
ALVOKO AL INTERESAJ FAKPRELEGOJ KAJ SUKCESA MOVADA KLERIGADO / INSTRUKAPABLIGO en 2009-2010

En 2009 jam la kvinan fojon okazos Tutlanda Oktobra Renkontiĝo Pedagogia (TORPEDO-5) en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo. Kiel kutime, ankaŭ­ nun multaj interesaj fakprelegoj, programoj atendas la partoprenantojn. Kiel novaĵo aldoniĝas partopreno de pola grupo, kiu enkadre de Grundtvig projekto, subvenciata de EU en la Dumviva Lernado programo, alvenos por tutsemajna instruista trejnado. 
La organizadon, fakan programon - kiel projektpartnero respondeca pri la klerigado - prizorgas Peter Zilvar kaj Zsófia Kóródy. 
Multaj famaj prelegantoj, metodikistoj, instruistoj, konataj fakuloj el la Esperanto-movado venas por instrui, prezenti, gvidi la seminariojn:
Katalin Kováts (edukado.net), Stefan MacGill (prezidanto de ILEI), Gerald Tucker (fakestro de Germana Esperanto-Instituto), Lidia Ligeza (Krakovo/Poznano), Peter Balaz kaj Jevgenij Gaus (E@I).

Jen priskribo de la projekto.


Jen la programo de TORPEDO-5 

Jen la nomlisto de partoprenantoj.
Fotojn vi trovas en la albumoj ĉe http://esperanto-urbo.de


TORPEDO-5, Tutlanda Oktobra Renkontiĝo Pedagogia okazos jam la 5-an fojon. En 2009 inter 9-12 oktobro, en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo.
La favorkotiza aliĝperiodo estas plilongigita ĝis  14.09.2009
Ĉeftemoj:

  • historio de instrumetodoj,
  • renkontĝo kun aŭtoroj de lernolibroj, instrumaterialoj
  • KER-ekzamenoj: adaptado de naciaj Esperanto-ekzamenoj al la internacia.
  • inaŭguro de pedagogia-metodika fakbiblioteko en Interkultura Centro Herzberg

Ĉefprelegantoj, fakaj gvidantoj:

  • Stefan MacGill (prezidanto de ILEI)
  • Zsófia Kóródy (estrarano de ILEI, prezidanto de AGEI)
  • Katalin Kováts (edukado.net)
  • Gerald Tucker (fakestro de GEI)

    Por la unua alvoko klaku ĉi tien.


AGEI © 2009 LA-Arts