Verband Deutscher Esperanto-Lehrer e.V.
Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI)
Verband Deutscher Esperanto-Lehrer e.V.
Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI)
Deutsch

Aliĝo


AGEI estas la germana landa sekcio de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, tiel la membroj de AGEI estas samtempe membroj de ILEI. 
Membroj de AGEI ricevas 

  • fakan subtenon, konsiladon, eblon je spert- kaj informinterŝanĝo kun gekolegoj, fakuloj
  • ofertojn por klerigado, pluklerigado
  • la gazeton Internacia Pedagogia Revuo (IPR, aperas 4-foje jare en Esperanto) kaj
  • retan/poŝtan cirkuleron kun informoj

La membreco kostas EUR 25,- jare. Familianoj ricevas rabaton.
La kotizon (kiu enhavas la abonon de IPR) bonvolu sendi al la konto de AGEI:

IBAN: DE97460628175187110500. BIC: GENODEM1SMA (Schmallenberg)

Bank: Volksbank Bigge-Lenne

Aliĝilo (.pdf) por membriĝi en AGEI.

Krom la aliĝilo ni petas vin plenigi ankaŭ la 
formularon
por pli bone ekkoni vin, viajn instru-spertojn, nunan instrulaboron, viajn kursojn, uzatajn lernolibrojn, lernmaterialojn, ktp. Tio helpas al ni ankaŭ  eventuale informi vin pri novaĵoj, ekzamenoj, pluklerigado, lernejaj projektoj, ktp.

Dankon!

 

 AGEI © 2009 LA-Arts